Peru: 30 sociala projekt påbörjade i Arequipa

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt kardinal Robert Sarah, ordförande för stiftelsen för det påvliga rådet Cor unum och ordförande ex officio för stiftelsen Populorum progressio, har sistnämnda organisation åtagit sig att starta två sociala projekt i staden Arequipa i södra Peru. Varje år har denna stiftelse, grundad av påven Johannes Paulus II, gjort det möjligt att bekosta mellan 160 och 180 olika projekt i Latinamerika. Åtagandet belöper sig till 1,5 miljoner USD, som influtit genom de troendes givmildhet.

Enligt en rapport till Agencia Fides från ärkestiftet Arequipa, hölls ett möte i stiftelsen Populorum Progressio den 18-12 juni, varvid 222 projekt i 18 länder redovisades, särskilt från Colombia, Brasilien, Peru och Ecuador. Projekten karakteriseras av att lokala grupper deltar och medverkar på alla stadier i arbetet, från själva tillkomsten ända till det konkreta genomförandet.

Agencia Fides 2013-06-22

Se även inslag på spanska här och här

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt kardinal Robert Sarah, ordförande för stiftelsen för det påvliga rådet Cor unum och ordförande ex officio för stiftelsen Populorum progressio, har sistnämnda organisation åtagit sig att starta två sociala projekt i staden Arequipa i södra Peru. Varje år har denna stiftelse, grundad av påven Johannes Paulus II, gjort det möjligt att bekosta mellan 160 och 180 olika projekt i Latinamerika. Åtagandet belöper sig till 1,5 miljoner USD, som influtit genom de troendes givmildhet.

Enligt en rapport till Agencia Fides från ärkestiftet Arequipa, hölls ett möte i stiftelsen Populorum Progressio den 18-12 juni, varvid 222 projekt i 18 länder redovisades, särskilt från Colombia, Brasilien, Peru och Ecuador. Projekten karakteriseras av att lokala grupper deltar och medverkar på alla stadier i arbetet, från själva tillkomsten ända till det konkreta genomförandet.

Agencia Fides 2013-06-22

Se även inslag på spanska här och här