Kamp mot människohandel i Indien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett nätverk bestående av katolska ordnar i den indiska delstaten Orissa driver två större projekt under Trons år. Dels en beslutsam kamp mot människohandel, som främst drabbar de fattigaste samhällena i Orissa såsom de kristna, dels initiativ för att säkra tillgången till mat för befolkningen. Enligt rapporterna till nyhetsbyrån Fides ingår andra kristna samfund, välgörenhetsorganisationer, självhjälpsgrupper och stiftsgrupper för samhällsstöd samt studenter i nätverket.

Nätverket har identifierat två akuta ärenden i delstaten Orissa i östra Indien, scenen för antikristna massakrer år 2008. Det ena ärendet är människohandel, som mestadels drabbar kvinnor och barn, och det andra är den osäkra tillgången på mat: hushållen kan inte vara förvissade om den dagliga minimiransonen, som är nödvändig för att överleva.

Bland de katoliker, som arbetar i nätverket finns bland andra franciskanska kapuciner (OFM Cap), Divine World (SVD), de franciskanska klarissorna (FCC), samt Sisters of the Holy Spirit. Teamet leds av fader Nithiya Sagayam, OFM Cap, ledare för kapucinernas Justitia et Pax–centre och sekreterare för kontoret för mänsklig utveckling inom sammanslutningen av de asiatiska biskopskonferenserna.

För Fides markerade franciskanpater Nithiya ställningstagandet för de fattiga som ett särskilt tema för kommuniteterna i Orissa att leva Trons År. Fattiga är särskilt de stamtillhöriga, daliterna, som befolkar landsbygden och slummen.

”En av slaveriets moderna former, innebärande att samhället trasas sönder i Orissa och befolkningens sociala och kulturella utveckling bryts ner”, säger nätverket i ett uttalande till Fides.

Försäljning av barn, barnprostitution, barnarbete, tvångsarbete, människohandel, organhandel är vittomfattande. Utövarna rekryterar, flyttar och binder människor genom hot, utpressning, kidnappning, lurendrejeri, maktmissbruk eller utnyttjande av sårbarhet. För att effektivt stå upp mot dessa övergrepp på mänskliga rättigheter ”behöver vi bygga en rörelse genom ett nätverk av myndigheter, jurister, poliser, ledare för ordnar och sociala ledare, lärare”, säger pater Nithiya till Fides.

Nätverket föreslår en text med ”10 budord mot människohandel”, som skall spridas vidsträckt genom flygblad i byar, hos institutioner, kyrkor, tempel, skolor och andra allmänna platser. Genom att ge det till byäldste och den stora allmänheten kan det utgöra en användbar guide för att skydda alla potentiella offer för människohandel. En rapport i frågan skall under kommande månader sändas till politiska och rättsvårdande myndigheter, med förslag om en konkret handlingsplan. De religiösa samfunden sjösatte också initiativ för bistånd, samverkan och organisation för att säkra tillgången till mat för folket i Orissa.

Agenzia Fides 2013-01-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ett nätverk bestående av katolska ordnar i den indiska delstaten Orissa driver två större projekt under Trons år. Dels en beslutsam kamp mot människohandel, som främst drabbar de fattigaste samhällena i Orissa såsom de kristna, dels initiativ för att säkra tillgången till mat för befolkningen. Enligt rapporterna till nyhetsbyrån Fides ingår andra kristna samfund, välgörenhetsorganisationer, självhjälpsgrupper och stiftsgrupper för samhällsstöd samt studenter i nätverket.

Nätverket har identifierat två akuta ärenden i delstaten Orissa i östra Indien, scenen för antikristna massakrer år 2008. Det ena ärendet är människohandel, som mestadels drabbar kvinnor och barn, och det andra är den osäkra tillgången på mat: hushållen kan inte vara förvissade om den dagliga minimiransonen, som är nödvändig för att överleva.

Bland de katoliker, som arbetar i nätverket finns bland andra franciskanska kapuciner (OFM Cap), Divine World (SVD), de franciskanska klarissorna (FCC), samt Sisters of the Holy Spirit. Teamet leds av fader Nithiya Sagayam, OFM Cap, ledare för kapucinernas Justitia et Pax–centre och sekreterare för kontoret för mänsklig utveckling inom sammanslutningen av de asiatiska biskopskonferenserna.

För Fides markerade franciskanpater Nithiya ställningstagandet för de fattiga som ett särskilt tema för kommuniteterna i Orissa att leva Trons År. Fattiga är särskilt de stamtillhöriga, daliterna, som befolkar landsbygden och slummen.

”En av slaveriets moderna former, innebärande att samhället trasas sönder i Orissa och befolkningens sociala och kulturella utveckling bryts ner”, säger nätverket i ett uttalande till Fides.

Försäljning av barn, barnprostitution, barnarbete, tvångsarbete, människohandel, organhandel är vittomfattande. Utövarna rekryterar, flyttar och binder människor genom hot, utpressning, kidnappning, lurendrejeri, maktmissbruk eller utnyttjande av sårbarhet. För att effektivt stå upp mot dessa övergrepp på mänskliga rättigheter ”behöver vi bygga en rörelse genom ett nätverk av myndigheter, jurister, poliser, ledare för ordnar och sociala ledare, lärare”, säger pater Nithiya till Fides.

Nätverket föreslår en text med ”10 budord mot människohandel”, som skall spridas vidsträckt genom flygblad i byar, hos institutioner, kyrkor, tempel, skolor och andra allmänna platser. Genom att ge det till byäldste och den stora allmänheten kan det utgöra en användbar guide för att skydda alla potentiella offer för människohandel. En rapport i frågan skall under kommande månader sändas till politiska och rättsvårdande myndigheter, med förslag om en konkret handlingsplan. De religiösa samfunden sjösatte också initiativ för bistånd, samverkan och organisation för att säkra tillgången till mat för folket i Orissa.

Agenzia Fides 2013-01-16