Storm i Vaticanleaks–affären

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vaticanleaks–affären fortsätter att rulla på inför öppen ridå och den kastar sina mörka skuggor över ledande personer inom Vatikanen. Det är både upprörande och beklämmande att hemligstämplade dokument med känsliga uppgifter om enskilda personer läcker ut från Vatikanens Statssekretariat (Utrikesdepartement). Chefen för Statssekretariatet, kardinal Tarcisio Bertone, hör till påvens innersta medarbetarkrets och har hans förtroende. Men på Statssekretariatet finns det uppenbarligen medarbetare som inte alls är nöjda med Bertone och som är beredda att ta till sådana obskyra metoder för att försöka framtvinga Bertones avgång. Och det verkar inte bara röra som en enstaka individ som läcker hemliga dokument. I medierna talas det om att runt 20 personer på Statssekretariatet skulle vara inblandade, eller åtminstone införstådda, med agerandet.

På askonsdagens kväll, den 22 februari, sände den italienska tv-stationen La7 ytterligare ett program om Vaticanleaks–affären. I programmet visades en intervju med en person som sade sig ha läckt de hemliga Vatikan-dokumenten. Intervjun var anonym; rösten var förställd och personens identitet avslöjades inte. Personen ifråga hävdade att han arbetat i Vatikanen i drygt 20 år. Det som han sade i programmet kommer att ge nytt bränsle åt debatten kring Vaticanleaks. Det mest uppseendeväckande i det som personen sade var att man i Vatikanen inte velat eller i alla fall inte brytt sig om att ordentligt utreda mordet på schweizergardisten Alois Estermann och hans fru år 1988. Om detta påstående är sant, är det givetvis mycket allvarligt och en stor skandal. Men vad som verkligen stämmer i allt detta är inte lätt att veta.

Vilka skäl som ytterst ligger bakom dessa läckor av hemliga dokument från Vatikanen är svårbedömt. Men valet av metod är under alla omständigheter inte bara extraordinärt utan faktiskt inte acceptabelt. Det måste vara möjligt att framföra sin protest med mer normala och öppna metoder.

Även om påven Benedictus XVI inte själv verkar vara måltavlan i denna affär så faller givetvis ändå en del av skuggan också på honom. Man får intrycket av att han inte förmår att se till att det råder ordnade förhållanden bland sina egna medarbetare. Papa Ratzinger är en excellent teolog, men organisations- och ledningsfrågor har aldrig varit hans starkaste gren. Faktum är att han i intervjuboken ”Världens ljus” häromåret förklarade att just personalfrågor hör till det som han själv tycker är särskilt svårt att hantera som påve. I dessa dagar utsätts just den förmågan för särskilt hårda prov. Låt oss för både människornas och kyrkans skull hoppas att han består provet.

Ulf Jonsson 2012-02-24

Läs mer: https://signum.se/vaticanleaks-korruption-och-mordkomplott/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vaticanleaks–affären fortsätter att rulla på inför öppen ridå och den kastar sina mörka skuggor över ledande personer inom Vatikanen. Det är både upprörande och beklämmande att hemligstämplade dokument med känsliga uppgifter om enskilda personer läcker ut från Vatikanens Statssekretariat (Utrikesdepartement). Chefen för Statssekretariatet, kardinal Tarcisio Bertone, hör till påvens innersta medarbetarkrets och har hans förtroende. Men på Statssekretariatet finns det uppenbarligen medarbetare som inte alls är nöjda med Bertone och som är beredda att ta till sådana obskyra metoder för att försöka framtvinga Bertones avgång. Och det verkar inte bara röra som en enstaka individ som läcker hemliga dokument. I medierna talas det om att runt 20 personer på Statssekretariatet skulle vara inblandade, eller åtminstone införstådda, med agerandet.

På askonsdagens kväll, den 22 februari, sände den italienska tv-stationen La7 ytterligare ett program om Vaticanleaks–affären. I programmet visades en intervju med en person som sade sig ha läckt de hemliga Vatikan-dokumenten. Intervjun var anonym; rösten var förställd och personens identitet avslöjades inte. Personen ifråga hävdade att han arbetat i Vatikanen i drygt 20 år. Det som han sade i programmet kommer att ge nytt bränsle åt debatten kring Vaticanleaks. Det mest uppseendeväckande i det som personen sade var att man i Vatikanen inte velat eller i alla fall inte brytt sig om att ordentligt utreda mordet på schweizergardisten Alois Estermann och hans fru år 1988. Om detta påstående är sant, är det givetvis mycket allvarligt och en stor skandal. Men vad som verkligen stämmer i allt detta är inte lätt att veta.

Vilka skäl som ytterst ligger bakom dessa läckor av hemliga dokument från Vatikanen är svårbedömt. Men valet av metod är under alla omständigheter inte bara extraordinärt utan faktiskt inte acceptabelt. Det måste vara möjligt att framföra sin protest med mer normala och öppna metoder.

Även om påven Benedictus XVI inte själv verkar vara måltavlan i denna affär så faller givetvis ändå en del av skuggan också på honom. Man får intrycket av att han inte förmår att se till att det råder ordnade förhållanden bland sina egna medarbetare. Papa Ratzinger är en excellent teolog, men organisations- och ledningsfrågor har aldrig varit hans starkaste gren. Faktum är att han i intervjuboken ”Världens ljus” häromåret förklarade att just personalfrågor hör till det som han själv tycker är särskilt svårt att hantera som påve. I dessa dagar utsätts just den förmågan för särskilt hårda prov. Låt oss för både människornas och kyrkans skull hoppas att han består provet.

Ulf Jonsson 2012-02-24

Läs mer: https://signum.se/vaticanleaks-korruption-och-mordkomplott/