Inträdesavgift till Pantheon i Rom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den som idag vill besiktiga den världsberömda kyrkan Pantheon i Rom måste erlägga fem euro i inträdesavgift. Det italienska kulturministeriet och vederbörliga kyrkliga instanser har enats om beslutet, enligt den katolska dagstidningen L’Avvenire. Pengar skall till dels gå till byggnadens underhåll, dels till karitativa samt kyrkliga ändamål. Tillträde till gudstjänsterna i kyrkan, som under antiken var ett tempel, förblir dock fritt. Annars är det i allmänhet inte brukligt i Italien att kyrkorna kräver inträdesavgifter.

Redan 2017 gjordes en liknande överenskommelse, som emellertid aldrig sattes i verket.  Då enades kulturministeriet och Roms stift om saken. Den nya överenskommelsen avslöts mellan ministeriet och kyrkans ledning.

Pantheon färdigställdes under kejsar Hadrianus (117–138). Med sina 43,3 meters diameter hör kupolen till ett av de mest enastående exemplen på romersk ingenjörskonst. Ursprungligen invigdes templet till alla gudar, därav benämningen Pantheon och omvigdes i början av 600-talet till Santa Maria della Martires. Fram till 1800-talet var kyrkans kupol den största i världen. Denna antika byggnad hör till de mest besökta sevärdheterna i Rom.

Kathpress 2023-03-17

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den som idag vill besiktiga den världsberömda kyrkan Pantheon i Rom måste erlägga fem euro i inträdesavgift. Det italienska kulturministeriet och vederbörliga kyrkliga instanser har enats om beslutet, enligt den katolska dagstidningen L’Avvenire. Pengar skall till dels gå till byggnadens underhåll, dels till karitativa samt kyrkliga ändamål. Tillträde till gudstjänsterna i kyrkan, som under antiken var ett tempel, förblir dock fritt. Annars är det i allmänhet inte brukligt i Italien att kyrkorna kräver inträdesavgifter.

Redan 2017 gjordes en liknande överenskommelse, som emellertid aldrig sattes i verket.  Då enades kulturministeriet och Roms stift om saken. Den nya överenskommelsen avslöts mellan ministeriet och kyrkans ledning.

Pantheon färdigställdes under kejsar Hadrianus (117–138). Med sina 43,3 meters diameter hör kupolen till ett av de mest enastående exemplen på romersk ingenjörskonst. Ursprungligen invigdes templet till alla gudar, därav benämningen Pantheon och omvigdes i början av 600-talet till Santa Maria della Martires. Fram till 1800-talet var kyrkans kupol den största i världen. Denna antika byggnad hör till de mest besökta sevärdheterna i Rom.

Kathpress 2023-03-17

Detta är en nyhetstext.