Irakisk patriark starkt kritisk till Västvärldens politik

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kaldeisk-katolske patriarken i Irak, Louis Raphael I. Sako, riktar skarp kritik mot Västvärldens politik i Mellanöstern. I Väst är man inte på allvar intresserad av demokratiska reformer i dessa länder utan ser bara till sina egna ekonomiska intressen och är även beredd att genomdriva dem med militära medel. ”Med vilken rätt säljer man vapen till Syrien och Irak för att därefter angripa dem militärt? Vi här i Mellanöstern förstår inte Västs politik. Vi ser inte dess värdegrund.” Det säger Sako i ett ställningstagande.

Patriarken, som skulle ha varit ordförande vid årsmötet för ”Kristet initiativ i Orienten” i Salzburg, blev i sista stund tvingad att lämna återbud men från Bagdad skickade han ett budskap, som delades ut till mötesdeltagarna.

Tio år efter den amerikanska invasionen i Irak inträffar dagligen ”explosioner med döda och skadade” men det finns ingen demokrati. Om man i Västvärlden verkligen vore angelägen om demokrati i Mellanöstern ”så måste man hjälpa till att uppfostra och stödja människor så att de kan förverkliga en demokrati.” Men så gör man inte.

Patriarken pekar på situationen i många länder i Mellanöstern. Sako: ”Vi förstår inte varför man vill ersätta en diktatur med en annan, som är värre. I Egypten avsattes Mubarak och Mursi kom – vilket skifte! Resultatet blev konflikter, fortsatt korruption och ökad fattigdom.” Samma sak gäller för Jemen och Syrien.

Sako varnar eftertryckligt USA för att ingripa militärt i Syrien. Det skulle döda många oskyldiga, ödelägga ännu fler hus och delar av infrastrukturen, göra situationen än mer komplicerad och inte lösa några problem. Dessutom kan man inte överskåda vilka konsekvenser ett ingripande kan få, inte bara för Syrien utan också för Syriens grannländer. Situationen i Mellanöstern skulle ändras först ”när stormakterna inte längre understödjer våld utan verkar för en dialog”, säger Sako. De enda lösningar som finns är politiska.

Patriarken vädjar till kyrkorna och alla krafter i civilsamhället i Väst att de skall verka för att de politiskt ansvariga arbetar för en fredlig lösning. Framförallt får inga fler vapen mer säljas till de stridande parterna.

Kathpress 2013-09-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kaldeisk-katolske patriarken i Irak, Louis Raphael I. Sako, riktar skarp kritik mot Västvärldens politik i Mellanöstern. I Väst är man inte på allvar intresserad av demokratiska reformer i dessa länder utan ser bara till sina egna ekonomiska intressen och är även beredd att genomdriva dem med militära medel. ”Med vilken rätt säljer man vapen till Syrien och Irak för att därefter angripa dem militärt? Vi här i Mellanöstern förstår inte Västs politik. Vi ser inte dess värdegrund.” Det säger Sako i ett ställningstagande.

Patriarken, som skulle ha varit ordförande vid årsmötet för ”Kristet initiativ i Orienten” i Salzburg, blev i sista stund tvingad att lämna återbud men från Bagdad skickade han ett budskap, som delades ut till mötesdeltagarna.

Tio år efter den amerikanska invasionen i Irak inträffar dagligen ”explosioner med döda och skadade” men det finns ingen demokrati. Om man i Västvärlden verkligen vore angelägen om demokrati i Mellanöstern ”så måste man hjälpa till att uppfostra och stödja människor så att de kan förverkliga en demokrati.” Men så gör man inte.

Patriarken pekar på situationen i många länder i Mellanöstern. Sako: ”Vi förstår inte varför man vill ersätta en diktatur med en annan, som är värre. I Egypten avsattes Mubarak och Mursi kom – vilket skifte! Resultatet blev konflikter, fortsatt korruption och ökad fattigdom.” Samma sak gäller för Jemen och Syrien.

Sako varnar eftertryckligt USA för att ingripa militärt i Syrien. Det skulle döda många oskyldiga, ödelägga ännu fler hus och delar av infrastrukturen, göra situationen än mer komplicerad och inte lösa några problem. Dessutom kan man inte överskåda vilka konsekvenser ett ingripande kan få, inte bara för Syrien utan också för Syriens grannländer. Situationen i Mellanöstern skulle ändras först ”när stormakterna inte längre understödjer våld utan verkar för en dialog”, säger Sako. De enda lösningar som finns är politiska.

Patriarken vädjar till kyrkorna och alla krafter i civilsamhället i Väst att de skall verka för att de politiskt ansvariga arbetar för en fredlig lösning. Framförallt får inga fler vapen mer säljas till de stridande parterna.

Kathpress 2013-09-25