Louis Raphael I. Sako

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven...
Den kaldeisk-katolske patriarken i Irak, Louis Raphael I. Sako, riktar skarp kritik mot Västvärldens politik i Mellanöstern. I Väst är man inte på allvar intresserad av demokratiska reformer i dessa...