Påven kommer att utnämna 14 nya kardinaler

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven sade att utnämningarna ska återspegla den universella kyrkan. Bland de 14 finns ärkebiskopen av Bagdad, den irakiske patriarken Louis Raphael I Sako [bilden ovan]; ärkebiskopen Joseph Coutts från den pakistanska metropolen Karachi; ärkebiskop Desire Tsarahazana från Toamasina, Madagaskar; ärkebiskopen av Osaka, Thomas Aquinas Manyo.

Vidare kommer prefekten för Troskongregationen, jesuitpater Luis Ladaria [bilden t.h.] att utnämnas till kardinal. Dessutom ledaren för utgivandet av allmosor, ärkebiskop Konrad Krajewski, liksom ledaren för Sektionen för allmänna angelägenheter i Statssekretariatet i Vatikanen och representant för Malteserorden, Giovanni Angelo Becciu. Vidare påvens representant i stiftet Rom, ärkebiskop Angelo De Donatis. Inte någon från det tyskspråkiga området utnämns till kardinal denna gång.

Tre av kandidaterna är över 80 år och dessa kan därmed inte delta i kommande val av ny påve. Enligt påvens egen utsago får de utnämningen till kardinal för sina särskilda förtjänster i kyrkan. Dessa är den mexikanske ärkebiskopen Sergio Obeso Rivera (86), den bolivianske biskopen Toribio Ticona Porco (81) och den spanske biskopen Claretiner-Pater Aquilino Bocos Merino (80).

I och med dessa 11 nya kardinaler under 80 år består gruppen av dem som kan delta i nästa konklav av 125 kardinaler. Däribland kardinal Anders Arborelius.

Patriarken Louis Raphael I Sako var närvarande vid invigningen av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, den 8 december 2017.

Kathpress 2018-05-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven sade att utnämningarna ska återspegla den universella kyrkan. Bland de 14 finns ärkebiskopen av Bagdad, den irakiske patriarken Louis Raphael I Sako [bilden ovan]; ärkebiskopen Joseph Coutts från den pakistanska metropolen Karachi; ärkebiskop Desire Tsarahazana från Toamasina, Madagaskar; ärkebiskopen av Osaka, Thomas Aquinas Manyo.

Vidare kommer prefekten för Troskongregationen, jesuitpater Luis Ladaria [bilden t.h.] att utnämnas till kardinal. Dessutom ledaren för utgivandet av allmosor, ärkebiskop Konrad Krajewski, liksom ledaren för Sektionen för allmänna angelägenheter i Statssekretariatet i Vatikanen och representant för Malteserorden, Giovanni Angelo Becciu. Vidare påvens representant i stiftet Rom, ärkebiskop Angelo De Donatis. Inte någon från det tyskspråkiga området utnämns till kardinal denna gång.

Tre av kandidaterna är över 80 år och dessa kan därmed inte delta i kommande val av ny påve. Enligt påvens egen utsago får de utnämningen till kardinal för sina särskilda förtjänster i kyrkan. Dessa är den mexikanske ärkebiskopen Sergio Obeso Rivera (86), den bolivianske biskopen Toribio Ticona Porco (81) och den spanske biskopen Claretiner-Pater Aquilino Bocos Merino (80).

I och med dessa 11 nya kardinaler under 80 år består gruppen av dem som kan delta i nästa konklav av 125 kardinaler. Däribland kardinal Anders Arborelius.

Patriarken Louis Raphael I Sako var närvarande vid invigningen av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, den 8 december 2017.

Kathpress 2018-05-20