Kaliforniens legalisering av dödshjälp upphävd i domstol

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett utslag förra tisdagen förklarade en domstol i den amerikanska delstaten Kalifornien att den delstatslag som tillåter aktiv dödshjälp i form av läkarassisterade självmord tillfälligt upphävs eftersom den förmodas strida mot andra delstatliga lagar. Detta enligt uppgifter från den kaliforniska katolska biskopskonferensen via dess operativa chef Ned Dolejsi till engelskspråkiga katolska medier under slutet av förra veckan.

Dolejsi uppgav i ett uttalande till brittiska Catholic Herald att den två år gamla lagstiftningen under hela sin existens har mött ett kompakt motstånd från läkare, sjuksköterskor, äldre och handikapporganisationer. Lagen påminner om den som finns i delstaten Oregon och tillåter läkare att skriva ut dödliga preparat till svårt sjuka patienter som enligt två läkarutlåtanden har sex månader eller mindre kvar att leva.

Tingsrätten i Riverside County har i en dom konstaterat att lagen strider mot annan, etablerad lagstiftning och därför är upphävd tills vidare och att delstatens justitieminister har knappt en vecka på sig att överklaga för att lagen ska kunna behållas. Samma domstol tillät för ett år sedan en civilrättslig stämning mot lagen från en grupp läkare och medicinska etiker som visade att patienter av kostnadsskäl nekats palliativ vård och i stället hänvisats till läkarassisterade självmord. Enligt stämningen saknar lagen skyddsmekanismer för att hindra att dementa och sjuka äldre och handikappade övertalas till dödshjälp. I en inlaga mot stämningen hävdade Kaliforniens justitieminister då att dödligt sjuka patienter måste betraktas på ett annat sätt än andra och därför har rätt att kräva att läkare hjälper dem att begå självmord.

Enligt Ned Dolejsi har Kaliforniens delstatsparlament redan ”öppet diskuterat sätt på vilket de läkarassisterade självmorden kan expanderas, i synnerhet till fattiga och minoriteter” [olika studier visar att det främst är välutbildade som ber om dödshjälp – övers. anm.]. Nu återstår att se hur delstatens regering svarar på domstolsbeslutet.

Catholic Herald, 2018-05-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett utslag förra tisdagen förklarade en domstol i den amerikanska delstaten Kalifornien att den delstatslag som tillåter aktiv dödshjälp i form av läkarassisterade självmord tillfälligt upphävs eftersom den förmodas strida mot andra delstatliga lagar. Detta enligt uppgifter från den kaliforniska katolska biskopskonferensen via dess operativa chef Ned Dolejsi till engelskspråkiga katolska medier under slutet av förra veckan.

Dolejsi uppgav i ett uttalande till brittiska Catholic Herald att den två år gamla lagstiftningen under hela sin existens har mött ett kompakt motstånd från läkare, sjuksköterskor, äldre och handikapporganisationer. Lagen påminner om den som finns i delstaten Oregon och tillåter läkare att skriva ut dödliga preparat till svårt sjuka patienter som enligt två läkarutlåtanden har sex månader eller mindre kvar att leva.

Tingsrätten i Riverside County har i en dom konstaterat att lagen strider mot annan, etablerad lagstiftning och därför är upphävd tills vidare och att delstatens justitieminister har knappt en vecka på sig att överklaga för att lagen ska kunna behållas. Samma domstol tillät för ett år sedan en civilrättslig stämning mot lagen från en grupp läkare och medicinska etiker som visade att patienter av kostnadsskäl nekats palliativ vård och i stället hänvisats till läkarassisterade självmord. Enligt stämningen saknar lagen skyddsmekanismer för att hindra att dementa och sjuka äldre och handikappade övertalas till dödshjälp. I en inlaga mot stämningen hävdade Kaliforniens justitieminister då att dödligt sjuka patienter måste betraktas på ett annat sätt än andra och därför har rätt att kräva att läkare hjälper dem att begå självmord.

Enligt Ned Dolejsi har Kaliforniens delstatsparlament redan ”öppet diskuterat sätt på vilket de läkarassisterade självmorden kan expanderas, i synnerhet till fattiga och minoriteter” [olika studier visar att det främst är välutbildade som ber om dödshjälp – övers. anm.]. Nu återstår att se hur delstatens regering svarar på domstolsbeslutet.

Catholic Herald, 2018-05-17