Iraks kristna välkomnar försöket att befria Mosul från IS

Kristna i Irak välkomnar i försiktiga ordalag starten av striden om Mosul och Nineveslätten, deras hembygd sedan 1500 år, från vilken de blev brutalt fördrivna av terrorgruppen IS sommaren 2014. ”De har väntat på detta sedan de drevs bort från sina hem. Många kristna har levt under mycket svåra förhållanden sedan dess och är angelägna om att kunna återvända”, sade fader Emanuel Youkhana, arkimandrit, medlem av Österns assyriska kyrka och chef för det kristna hjälpprogrammet för norra Irak, CAPNI, enligt brittiska Catholic Herald på tisdagen.

”Självklart är den militära operationen bara det första av många steg på vägen mot de kristnas återvändande”, fortsatte fader Youkhana. ”Det kommer att behövas stora säkerhetsarrangemang, liksom även fysisk återuppbyggnad och rehabilitering av hela den region som IS-extremisterna har ockuperat.”

I somras framhöll FN att när Mosul-konflikten eskalerar kan nära 13 miljoner människor runt om i Irak behöva humanitär hjälp vid årets slut – ett betydligt större antal än under Syrienkrisen. Det skulle göra de humanitära insatserna riktade mot Mosul till de enskilt mest omfattande och komplexa i världen under hela året.

yousif_thomas_mirkis_2Den kaldeiske katolske ärkebiskopen av Kirkuk i Irak, Yousif Thomas Mirkis, sade, enligt Catholic Herald, att Iraks kristna nu ser på den inledda striden med ”hopp och fruktan”. Allt är mycket komplicerat, framhöll han, eftersom alla väntar på vad som ska hända efter att IS drivits ut: ”Kanske dessa brottslingar kastas ut ur Irak men kvar finns den mentalitet som en gång välkomnade dem. Så hur kan vi hela landet och rädda det från denna typ av fanatism som är djupt förankrad?”

Ärkestiftet i Kirkuk har tagit emot många irakiska kristna som fördrevs av IS brutala regim. Den krävde att Mosul-borna skulle lämna sina hem och sina företag, konvertera till islam eller bli dödade. Många kristna har tagit sin tillflykt till den irakiska delen av Kurdistan och till andra länder som främst Libanon och Jordanien. På många ställen lever familjer under svåra omständigheter. Det är inte ovanligt att många måste trängas ihop i källarlokalerna under kyrkor. Caritas och andra katolska organisationer har försökt hjälpa så gott det går.

Nu varnar många för nya humanitära katastrofer om människor stängs in i striderna i och runt Mosul. ”Om inte säkra flyktvägar kan etableras ut ur staden kommer många familjer inte att ha något annat val än att stanna och riskera att bli dödade av korseld och bomber, fångade bortom möjligheten att nås av humanitär hjälp, och med brist på mat och vård”, sade Aram Shakaram som är vice landsdirektör för hjälporganisationen Rädda Barnen i Irak. Människorättsgrupper har kritiserat instruktionerna från Iraks armé vilka uppmanar Mosuls invånare att ta skydd i sina hem. I bästa fall är detta helt opraktiskt i en brutal stadsstrid, i värsta fall riskerar civila byggnader att omvandlas till militära mål och familjer användas som mänskliga sköldar i striderna.

ignatius_joseph_iii_yonan_yousif_thomas_mirkis_2015Även om striden slutligen kan leda till att IS besegras sade också ärkebiskop Mirkis att han trodde att många kristna skulle tveka inför att återvända hem utan mycket hårda säkerhetsgarantier: ”Vem kan ge sådana garantier? Kanske de stora länderna.” Den ännu större frågan blir försoningen med den icke-kristna befolkning som stannat kvar under IS styre. ”Hur ska vi kunna bygga fred med grannar som plundrade våra hus?”, frågade sig ärkebiskopen.

Catholic Herald, 2016-10-18