Palestinas president ger donation till Gravkyrkan

Den palestinske presidenten Abu Mazen (Mahmoud Abbas) har erbjudit sig att ge ”ett personligt bidrag” till restaureringen av den Heliga graven i Gravkyrkan i Jersusalem. Nyheten rapporterades i officiella palestinska medier och nyhetsbyrån Fides, sedan representanter för de kyrkor som administrerar Gravkyrkan, avlagt ett besök hos honom. Bland dem som mottogs i presidentens palats i Ramallah fanns den grekisk-ortodoxe patriarken av Jerusalem, Theophilos III, den armenisk-apostoliske patriarken av Jerusalem, Nourhan Manoughian, samt fader Francis Patton, custod över det heliga landet.

”Den Heliga gravens basilika”, sade Abu Mazen under mötet med delegationen från de kristna kyrkorna, ”är en nationell och religiös symbol för det palestinska folket. Det är vår plikt att övervaka den, skydda den och bidra till dess restauration. Vi har därför beslutat att ge ett personligt bidrag till restaureringsarbetet med Kristi grav”. Palestinas ambassadör vid den Heliga stolen, Issa Kassissiye, deltog också i mötet i Ramallah.

Restaureringsarbetet inledde den 8 maj i år. Det bullriga arbetet med tryckluftshammare och borrar äger rum nattetid. Kostnaderna för projektet som uppgår till 3,3 miljoner USD täcks av de katolska, grekisk ortodoxa och armeniska kyrkorna. I april bidrog kung Abdullah II av Jordanien till projektet med ett väsentligt personligt bidrag i form av en kunglig donation (makruma). Den franciskanske kustoden över det Heliga Landet informerar fortlöpande om arbetets gång.

Vatican Insider, La Stampa 2016-10-19