Irländska biskopar emot plan för mindre religionsundervisning

De irländska biskoparna har vänt sig emot en neddragning av religionsundervisningen i katolska skolor. Denna undervisning spelar ”en central roll” i läroplanen för katolska skolor och är ”viktigare än någonsin” om man betänker den politiska och sociala situationen i Europa, enligt en deklaration från det irländska biskopsrådet för utbildning.

Med sitt uttalande reagerar biskoparna på planerna från Irlands utbildningsministerium att stryka en paragraf från skolförordningen, enligt vilken religionsundervisning skall vara ”den viktigaste delen av läroplanen”. Biskoparna slår fast att det inte är Utbildningsministeriets uppgift att bestämma över profilen för skolornas religiösa förvaltarskap.

Dessutom gäller det att skydda rättigheterna för de föräldrar, som önskade sig en religiös uppfostran för sina barn. Enligt biskopsrådets åsikt måste skolornas autonomi med avseende på religionsundervisningen snarare ”stärkas än försvagas”. Man stödjer emellertid kraven på en generell genomarbetning och aktualisering av den nationella skolförordningen från 1965 med dess 165 regler.

Utbildningsminister Jan O’Sullivan tillkännagav i tisdags, att vid årsskiftet skall paragraf 68 strykas ur skolförordningen. Ministern krävde dessutom, att skolorna skall fördela platser till barn utan avseende religion. Hitintills har döpta elever haft förtur vid fördelning av platser i katolska grundskolor.

Också generalsekreteraren för Föreningen för katolska grundskolor, Tom Deenihan, var bekymrad över tillkännagivandet. Ett skolsystem med en läroplan, där ”huvudmannaskapet över skolan, inte spelar någon roll” är inte eftersträvansvärt.

Enligt officiella uppgifter står 90 procent av de irländska grundskolorna under katolskt förvaltarskap. Enligt irländska medier förmedlar dessa för närvarande åtminstone 30 minuter daglig undervisning med religiöst innehåll.

Kathpress 2015-12-10