USA: senaten mot presidenten i fråga om bidrag till ”Planned Parenthood”

Den amerikanska senaten röstade förra veckan för att avskaffa de offentliga, federala bidragen till den kontroversiella organisationen Planned Parenthood, landets största utförare av aborter, fast Vita huset har sagt att president Obama kommer att lägga in sitt veto.

Beslutet var en del av ett större paket om justeringar i den sjukvårdslagstiftning som president Obama genomförde 2010, den så kallade ”Obamacare”, och omröstningsresultatet följde i stort partilinjerna med 52 senatorer för och 47 emot. Två republikanska senatorer bytte sida och röstade emot. Förslagen har tidigare i höstas röstats igenom i kongressens andra kammare, representanthuset, men för att kunna bli genomförda måste de undertecknas av presidenten som enligt konstitutionen kan lägga in sitt veto. För att upphäva ett presidentveto krävs ett nytt beslut i kongressens båda kamrar med två tredjedels majoritet i vardera, och anhängarna till de nu beslutade förändringarna kommer med stor sannolikhet inte att kunna uppbåda en sådan. Men de menar ändå att det har ett värde för att, som den republikanske senatorn Richard Shelby uttryckte det, ”låta presidenten få veta att det finns en stor spricka i detta land”.

Trots att det finns restriktioner kring federala bidrag till abortverksamhet erhåller Planned Parenthood årligen runt 500 miljoner dollar i offentligt stöd (vilket inkluderar bidrag från delstaterna). Merparten av dessa pengar tas från Medicaid, det särskilda program för att täcka låginkomsttagares sjukvårdskostnader. Många menar att dessa pengar istället borde gå till lokala hälsovårdsmottagningar som inte genomför aborter.

Planned Parenthood har emellertid ett stort politiskt inflytande och får stöd av mäktiga politiker. Under sommaren och hösten var organisationen i ordentligt blåsväder efter att en grupp medborgarjournalister hade filmat ledande företrädare med dolda kameror när dessa talade öppet om försäljning av organ och vävnad från aborterade foster som en vinstgivande verksamhet, vilket är förbjudet, och även om anpassning av abortmetoder för att kunna bedriva sådan försäljning. Signum har tidigare rapporterat om dessa avslöjanden: länk här, här och här. Planned Parenthood har hanterat avslöjandena genom att först förneka att man brutit mot några regler, och senare förklara att man inte längre kommer att acceptera någon som helst ersättning för fostervävnad.

Catholic News Agency, 2015-12-03