Kardinal O’Malley: Ovärdig handel med embryon

Inför det stundande valet i USA har det på nytt blossat upp en strid kring aborter, en strid där även ledande företrädare för kyrkan deltar. Så deklarerade den ansvarige för frågor som skydd av liv vid biskopskonferensen, kardinal Sean O’Malley, att både abort och utvinning av celler och organ från foster är ett misslyckande och att det visar på en bristande respekt för mänsklighet och livets värde. O’Malley försäkrade att kvinnor, som gjort abort, skulle få hjälp och stöd av kyrkan.

Bostons ärkebiskop blandade sig därmed in i den politiska debatten kring den största abortorganisationen i USA, Planned Parenthood, med cirka 700 kontor. I måndags misslyckades republikanerna i senaten med att genom ett lagförslag stoppa ett statligt anslag på 500 miljoner dollar årligen till Planned Parenthood. O’Malley uttalade sitt stöd för förslaget.

Trots beslutet i senaten ökar likväl tycket på Planned Parenthood. Abortmotståndare hade i förväg spridit videoupptagningar, som visade att organisationen hade sålt cellvävnad, kroppsdelar och hela embryon för forskningsändamål, vilket är förbjudet i USA. Aktivister hade i hemlighet gjort videoupptagningar, där man under ett flerårigt arbete byggt upp ett skenföretag, som sedan tog kontakt med ledande företrädare för Planned Parenthood och utgav sig för att vilja köpa delar av embryon för vidareförsäljning till vetenskapliga institutioner.

O’Malley använde sig av en av abortmotståndarnas huvudargument, enligt vilket Planned Parenthood i först hand använder sådana abortmetoder, som gör det möjligt att använda organ från det dödade embryot. Enligt ärkebiskopen visar det på chockerande arrogans gentemot både kvinnorna och de ofödda barnen.

Kathpress 2015-08-05