Israel: Kloster i Tabgha återinvigs efter brandattack

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter åtta månaders ombyggnation kommer det tyskspråkiga benediktinklostret i Tabgha, som delvis förstördes av en anlagd brand utförd av judiska nationalister i juni 2015, att återinvigas nu på söndag. Till mässan, som firas i anslutning till återinvigningen, väntas förutom kardinal Rainer Maria Woelki från Köln – han är ordförande för Der Deutschen Verein Heiligen Lande (DVHL) – även Israels president Reuven Rivlin, meddelar DVHL.

Brandattacken skadade Brödunderskyrkans entréområde och atrium svårt. En flygelbyggnad till ett nybyggt hus vid Galileiska sjön, som invigdes först 2012 och som finansierats från Tyskland, brann delvis ned till grunden. Två människor skadades.

De senare gripna förövarna – ungdomar ur extremistiska nybyggarkretsar – sprejade på hebreiska ”Falska gudabilder måste sönderslås” på väggarna.

Efter dådet visade befolkningen många tecken på sin solidaritet. Ett stort antal judar, däribland många rabbiner, tog klart avstånd från dåden och kom i skaror för visa sin solidaritet med benediktinerna. Den dåvarande abboten Gregory Collins uppmanade till förlåtelse och försoning.

President Rivlin kom genast till platsen efter branden och förespråkade ett en fredlig samexistens mellan religionerna i Heliga landet. Trots detta tvingades munkarna i klostret kämpa länge med den israeliska staten för att få hjälp med återuppbyggandet.

Finansieringen av återuppbyggandet har ända in i det sista vilat ”på darriga fötter”, enligt DVHL:s generalsekreterare Heinz Thiel. Det har förts långvariga förhandlingar om den betalning som den israeliska regeringen utlovade direkt efter brandattentatet – Brandförsäkringen gällde inte för ”terrorattentat”. Och de 370 000 euro som till sist betalades var ett avsevärt lägre belopp än det som först utlovades. Den största delen av kostnaderna har enligt DVHL täckts av gåvor.

Enligt klostrets prior, pater Basilius Schiel, är det fortfarande svårt att ge en slutgiltig siffra för de ekonomiska följderna av brandattentatet. Till de kostsamma röjnings- och rengöringsarbeten kommer kostnaderna för det egentliga återuppbyggandet, liksom även ytterligare kostnader för inkomstförluster och övriga åtgärder, som blev nödvändiga för garantera säkerheten för Tabghas invånare och turister, till exempel en nattvakt. För närvarande räknar gemenskapen med en totalsumma på cirka 1,6 miljoner euro.

På samma sätt som i Tabgha har moderklostret i Jerusalem, Dormitio, vid upprepade tillfällen utsatts för angrepp. De mer harmlösa av dessa inskränkte sig till hatklotter på väggarna, men i maj 2014 anlades en eldsvåda i närheten av kyrkan. Incidenten var dock lindrigare än i Tabgha. Munkarnas rop på mer skydd från den israeliska säkerhetstjänsten har hittills klingat ohörda.

Kathpress 2017-02-09

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter åtta månaders ombyggnation kommer det tyskspråkiga benediktinklostret i Tabgha, som delvis förstördes av en anlagd brand utförd av judiska nationalister i juni 2015, att återinvigas nu på söndag. Till mässan, som firas i anslutning till återinvigningen, väntas förutom kardinal Rainer Maria Woelki från Köln – han är ordförande för Der Deutschen Verein Heiligen Lande (DVHL) – även Israels president Reuven Rivlin, meddelar DVHL.

Brandattacken skadade Brödunderskyrkans entréområde och atrium svårt. En flygelbyggnad till ett nybyggt hus vid Galileiska sjön, som invigdes först 2012 och som finansierats från Tyskland, brann delvis ned till grunden. Två människor skadades.

De senare gripna förövarna – ungdomar ur extremistiska nybyggarkretsar – sprejade på hebreiska ”Falska gudabilder måste sönderslås” på väggarna.

Efter dådet visade befolkningen många tecken på sin solidaritet. Ett stort antal judar, däribland många rabbiner, tog klart avstånd från dåden och kom i skaror för visa sin solidaritet med benediktinerna. Den dåvarande abboten Gregory Collins uppmanade till förlåtelse och försoning.

President Rivlin kom genast till platsen efter branden och förespråkade ett en fredlig samexistens mellan religionerna i Heliga landet. Trots detta tvingades munkarna i klostret kämpa länge med den israeliska staten för att få hjälp med återuppbyggandet.

Finansieringen av återuppbyggandet har ända in i det sista vilat ”på darriga fötter”, enligt DVHL:s generalsekreterare Heinz Thiel. Det har förts långvariga förhandlingar om den betalning som den israeliska regeringen utlovade direkt efter brandattentatet – Brandförsäkringen gällde inte för ”terrorattentat”. Och de 370 000 euro som till sist betalades var ett avsevärt lägre belopp än det som först utlovades. Den största delen av kostnaderna har enligt DVHL täckts av gåvor.

Enligt klostrets prior, pater Basilius Schiel, är det fortfarande svårt att ge en slutgiltig siffra för de ekonomiska följderna av brandattentatet. Till de kostsamma röjnings- och rengöringsarbeten kommer kostnaderna för det egentliga återuppbyggandet, liksom även ytterligare kostnader för inkomstförluster och övriga åtgärder, som blev nödvändiga för garantera säkerheten för Tabghas invånare och turister, till exempel en nattvakt. För närvarande räknar gemenskapen med en totalsumma på cirka 1,6 miljoner euro.

På samma sätt som i Tabgha har moderklostret i Jerusalem, Dormitio, vid upprepade tillfällen utsatts för angrepp. De mer harmlösa av dessa inskränkte sig till hatklotter på väggarna, men i maj 2014 anlades en eldsvåda i närheten av kyrkan. Incidenten var dock lindrigare än i Tabgha. Munkarnas rop på mer skydd från den israeliska säkerhetstjänsten har hittills klingat ohörda.

Kathpress 2017-02-09