Israel

Filter

Datumintervall
Omkring 100 000 romersk-katolska migrantarbetare och asylsökande bor i Israel. Fader Nicodemus Schnabel vid det latinska patriarkatet i Jerusalem har i snart ett år varit ansvarig för patriarkatets arbete bland dem....
Vid arkeologiska undersökningar inför uppförandet av ett nytt bostadsområde i Ramat Ha-Sharon i Tel Avivs nordöstra utkanter har arkeologer från Israel Archaeological Authorities funnit resterna av en 1 500 år...
En hög företrädare för Vatikanens nuntiatur i Israel har besökt två övergivna och sedermera sprängda arabiska kristna byar i norra delen av landet. Invånarna och deras efterlevande har under 70...
Israels ambassadör i Vatikanen, Oren David, betecknar 25-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna samt förhållandet mellan staterna som ”goda”. Silverjubileet ger anledning till att förstärka insatserna mot antisemitism och det tilltagande...
Två av tre judiska församlingsledare fruktar växande antisemitism. Endast var femte känner sig trygg på sin bostadsort. Antisemitismen kommer enligt en majoritet av ledande judiska personer i Europa att växa...
Påven Franciskus har uppmanat israeler och palestinier till ett öppet möte och till att leva i fred tillsammans. Att enhet är möjlig trots alla skillnader, det har deltagarna i den...
Efter åtta månaders ombyggnation kommer det tyskspråkiga benediktinklostret i Tabgha, som delvis förstördes av en anlagd brand utförd av judiska nationalister i juni 2015, att återinvigas nu på söndag. Till...
Kyrkoledare firade den 2 april ”som en påskpresent”, Högsta domstolens beslut att inte låta det israeliska försvarsdepartementet bygga en skyddsmur i Cremisan-dalen på Västbanken, som skulle skilja ett katolskt kloster...
Den katolska hjälporganisationen Caritas Jerusalem arbetar för att hjälpa civila i Gaza som har drabbats av de israeliska luftanfall som utförts som svar på Hamas raketattacker. Caritas rapporterar att över 330...
av EMIL LUNDIN – Påvens vallfärd i Mellanöstern. ”Det var en gång en påve, en rabbin och en shejk som skulle ut på vallfärd …”. Morgonen den 25 maj, anno Domini...
Den 24–26 maj besöker påven Franciskus Israel och Palestina. Med på resan finns den argentinske rabbinen Abraham Skorka, som ser sin förestående resa tillsammans med påven Franciskus till Jerusalem och...
Benedictus XVI fördömer de eskalerande striderna mellan Israel och palestinierna, och säger att hat och våld aldrig är en lämplig lösning på problemen. ”Jag följer med stor oro det upptrappade...