Kyrkan hjälper migranter på Israels ”brutala arbetsmarknad”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Omkring 100 000 romersk-katolska migrantarbetare och asylsökande bor i Israel. Fader Nicodemus Schnabel vid det latinska patriarkatet i Jerusalem har i snart ett år varit ansvarig för patriarkatets arbete bland dem. I ett tal i Vatikanradion har han rapporterat om den ”brutala arbetsmarknaden” och mot den brist på respekt för mänskliga rättigheter som föreligger. Han vill särskilt hjälpa gravida kvinnor, mödrar och deras barn.

Antalet romerska katoliker kan alltså uppskattas till omkring 100 000, även om officiell statistik saknas. 90 procent av dem beräknas vara kvinnor. Många har antingen utgångna visum, ofta har man kommit som turister eller pilgrimer och sedan stannat kvar i landet och sugits upp av den illegala arbetsmarknaden.

Den etniska mångfalden är stor, filippiner, lankeser, indier, kineser, polacker och många andra. Gudstjänst firas på många språk, engelska, franska, spanska, mandarin etc. En mindre grupp består av etiopier och eritreaner, asylsökande som har flytt undan krig och terror i hemlandet. Många av dem hoppas kunna fortsätta till sitt drömmål, ofta Kanada.

Gruppen migrantarbetare växer i landet, människor som vill leva ett säkert liv, som vill att deras barn ska gå i skolan och få ett bättre liv. Kvinnorna arbetar oftast i hushållen eller inom jordbruket, männen som byggnadsarbetare. Även om det finns fördrag mellan Israel och flera av arbetarnas hemländer, är arbetsvillkoren oftast osäkra. Konflikter med arbetsgivare eller våld i hemmet leder ofta till olaglighet med den konstanta osäkerhet som denna för med sig, exempelvis extrem trångboddhet.

Dessa migrantarbetare kan inte heller gifta sig, eftersom detta automatiskt innebär att man vistas illegalt i landet. Graviditeter är inte heller tillåtna, trots att de långt ifrån alltid är följden av ett kärleksförhållande. De blivande mammorna är därför i stort behov av hjälp. Man har grundat flera dussin daghem för dessa invandrarkvinnor och deras barn. Där har man också kunnat anställa några av mödrarna.

Fader Schnabel är imponerad av migranternas tro. Han ser på dem som vår tids moderna slavar, marginaliserade och diskriminerade. Men de firar sin gudstjänst med glädje och intensitet. Ofta måste det ske digitalt, eftersom de ofta inte har någon möjlighet att delta i den söndagliga mässan ”live.”

Den enda migrantgruppen som huvudsakligen består av män utgörs av kinesiska byggnadsarbetare. De befinner sig lagligt i landet men utöver sin tro under jorden. De träffas regelbundet, studerar Bibeln, firar gudstjänst och hjälper varandra på trons väg.

Kathpress 2022-08-23

Detta är en nyhetsext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Omkring 100 000 romersk-katolska migrantarbetare och asylsökande bor i Israel. Fader Nicodemus Schnabel vid det latinska patriarkatet i Jerusalem har i snart ett år varit ansvarig för patriarkatets arbete bland dem. I ett tal i Vatikanradion har han rapporterat om den ”brutala arbetsmarknaden” och mot den brist på respekt för mänskliga rättigheter som föreligger. Han vill särskilt hjälpa gravida kvinnor, mödrar och deras barn.

Antalet romerska katoliker kan alltså uppskattas till omkring 100 000, även om officiell statistik saknas. 90 procent av dem beräknas vara kvinnor. Många har antingen utgångna visum, ofta har man kommit som turister eller pilgrimer och sedan stannat kvar i landet och sugits upp av den illegala arbetsmarknaden.

Den etniska mångfalden är stor, filippiner, lankeser, indier, kineser, polacker och många andra. Gudstjänst firas på många språk, engelska, franska, spanska, mandarin etc. En mindre grupp består av etiopier och eritreaner, asylsökande som har flytt undan krig och terror i hemlandet. Många av dem hoppas kunna fortsätta till sitt drömmål, ofta Kanada.

Gruppen migrantarbetare växer i landet, människor som vill leva ett säkert liv, som vill att deras barn ska gå i skolan och få ett bättre liv. Kvinnorna arbetar oftast i hushållen eller inom jordbruket, männen som byggnadsarbetare. Även om det finns fördrag mellan Israel och flera av arbetarnas hemländer, är arbetsvillkoren oftast osäkra. Konflikter med arbetsgivare eller våld i hemmet leder ofta till olaglighet med den konstanta osäkerhet som denna för med sig, exempelvis extrem trångboddhet.

Dessa migrantarbetare kan inte heller gifta sig, eftersom detta automatiskt innebär att man vistas illegalt i landet. Graviditeter är inte heller tillåtna, trots att de långt ifrån alltid är följden av ett kärleksförhållande. De blivande mammorna är därför i stort behov av hjälp. Man har grundat flera dussin daghem för dessa invandrarkvinnor och deras barn. Där har man också kunnat anställa några av mödrarna.

Fader Schnabel är imponerad av migranternas tro. Han ser på dem som vår tids moderna slavar, marginaliserade och diskriminerade. Men de firar sin gudstjänst med glädje och intensitet. Ofta måste det ske digitalt, eftersom de ofta inte har någon möjlighet att delta i den söndagliga mässan ”live.”

Den enda migrantgruppen som huvudsakligen består av män utgörs av kinesiska byggnadsarbetare. De befinner sig lagligt i landet men utöver sin tro under jorden. De träffas regelbundet, studerar Bibeln, firar gudstjänst och hjälper varandra på trons väg.

Kathpress 2022-08-23

Detta är en nyhetsext.