Diplomat från Vatikanen besöker övergivna kristna byar i Israel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En hög företrädare för Vatikanens nuntiatur i Israel har besökt två övergivna och sedermera sprängda arabiska kristna byar i norra delen av landet. Invånarna och deras efterlevande har under 70 år kämpat för sin rätt att återvända dit. Det latinska patriarkatet i Jerusalem meddelar att deras representant Tomasz Grysa hade informerats om rättstvisten av ättlingarna till dem som bott i de båda byarna Ikrit och Biram, nära gränsen till Libanon. Man har flera gånger tidigare vädjat till nuntiaturen i Israel och Heliga stolen att man skulle intervenera diplomatiskt. Grysa åtföljdes av den melkitiske ärkebiskopen Youssef Matta av Acko och den israeliske ledamoten av Knesset, Sami Abu Shou Shahadeh.

Under det israelisk-arabiska kriget år 1948 hade de melkitiska och maronitiska byborna fått order av den israeliska armén att tillfälligt evakuera platserna. Man nekades dock senare att få återvända dit, trots att man hade fått skriftligt löfte om detta och förhållit sig neutrala i den politiska konflikten. I början av 1950-talet förstördes sedan platserna, och endast kyrkorna lämnades kvar, i stort sett intakta. Området gäller nu som en nationalpark.

Grysa inledde sitt besök med bön i kyrkorna, som fortfarande utgör mål för många kristna på söndagar och helgdagar. Vi kommer att fortsätta att driva den här viktiga frågan, sade Shahadeh på Facebook, detta enligt meddelande från patriarkatet. Vi fortsätter att sträva efter att återställa rättigheterna för de familjer som bodde där.

Sedan Ikrit och Biram hade evakuerats, bosatte sig invånarna i närliggande byar, alternativt i Haifa eller fördes till flyktingläger i Libanon. De kristna drog fallet inför Israels högsta domstol. I juli 1951 fastslog denna, att fördrivandet av invånarna i Ikrit var olaglig, och att man skulle få återvända till sina hem, och i juni 1952 fattade man sedan samma beslut angående byn Biram.

Trots detta förstörde israeliska trupper de båda byarna med undantag för kyrkorna. År 2003 överklagade man beslutet angående Ikrit till Högsta domstolen, en anmälan som dock avslogs. Man fruktar från israelisk sida, att de båda byarna kan fungera som prejudikat för palestiniers rätt att återvända till sina hem. Men för Ikrit och Biram är det skälet inte giltigt, eftersom deras invånare redan var israeliska medborgare vid tidpunkten för fördrivandet.

Kathpress 2021-08-12

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En hög företrädare för Vatikanens nuntiatur i Israel har besökt två övergivna och sedermera sprängda arabiska kristna byar i norra delen av landet. Invånarna och deras efterlevande har under 70 år kämpat för sin rätt att återvända dit. Det latinska patriarkatet i Jerusalem meddelar att deras representant Tomasz Grysa hade informerats om rättstvisten av ättlingarna till dem som bott i de båda byarna Ikrit och Biram, nära gränsen till Libanon. Man har flera gånger tidigare vädjat till nuntiaturen i Israel och Heliga stolen att man skulle intervenera diplomatiskt. Grysa åtföljdes av den melkitiske ärkebiskopen Youssef Matta av Acko och den israeliske ledamoten av Knesset, Sami Abu Shou Shahadeh.

Under det israelisk-arabiska kriget år 1948 hade de melkitiska och maronitiska byborna fått order av den israeliska armén att tillfälligt evakuera platserna. Man nekades dock senare att få återvända dit, trots att man hade fått skriftligt löfte om detta och förhållit sig neutrala i den politiska konflikten. I början av 1950-talet förstördes sedan platserna, och endast kyrkorna lämnades kvar, i stort sett intakta. Området gäller nu som en nationalpark.

Grysa inledde sitt besök med bön i kyrkorna, som fortfarande utgör mål för många kristna på söndagar och helgdagar. Vi kommer att fortsätta att driva den här viktiga frågan, sade Shahadeh på Facebook, detta enligt meddelande från patriarkatet. Vi fortsätter att sträva efter att återställa rättigheterna för de familjer som bodde där.

Sedan Ikrit och Biram hade evakuerats, bosatte sig invånarna i närliggande byar, alternativt i Haifa eller fördes till flyktingläger i Libanon. De kristna drog fallet inför Israels högsta domstol. I juli 1951 fastslog denna, att fördrivandet av invånarna i Ikrit var olaglig, och att man skulle få återvända till sina hem, och i juni 1952 fattade man sedan samma beslut angående byn Biram.

Trots detta förstörde israeliska trupper de båda byarna med undantag för kyrkorna. År 2003 överklagade man beslutet angående Ikrit till Högsta domstolen, en anmälan som dock avslogs. Man fruktar från israelisk sida, att de båda byarna kan fungera som prejudikat för palestiniers rätt att återvända till sina hem. Men för Ikrit och Biram är det skälet inte giltigt, eftersom deras invånare redan var israeliska medborgare vid tidpunkten för fördrivandet.

Kathpress 2021-08-12

Detta är en nyhetstext.