Judar i Europa förväntar sig ökad antisemitism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Två av tre judiska församlingsledare fruktar växande antisemitism. Endast var femte känner sig trygg på sin bostadsort.

Antisemitismen kommer enligt en majoritet av ledande judiska personer i Europa att växa ytterligare under de kommande tio åren. Det visar resultatet av en opinionsundersökning på nätet, utförd av American Jewish Joint Distribution Committee’s International Centre for Community Developments (JDC-ICCD), rapporterade tidningen Haaretz i tisdags. Enligt undersökningen anser 73 procent av de tillfrågade att deras nuvarande regering hanterar de judiska församlingarnas säkerhetsbehov på ett tillfredsställande sätt.

Andelen tillfrågade som fruktar den tilltagande antisemitismen har enligt undersökningen stigit från 54 procent, vid en liknande enkät för tio år sedan, till 75 procent. Andelen som känner sig mycket trygga på sin bostadsort i Europa, har under samma tidsrymd sjunkit från 36 procent till 20 procent. Andelen personer som känner sig mycket otrygga enligt den senaste undersökningen uppgår till 13 procent, mot 6 procent för tio år sedan.

Ledarna för de judiska församlingarna i Europa ser antisemitismen som ett hot mot framtida judiskt liv i Europa, i lika hög grad som brytning med judiskt levnadssätt och demografiska förändringar. Samtidigt ser de enligt undersökningen ett samband mellan den växande antisemitismen och händelser i Israel. Judar bör uppmuntras att uttrycka sina förbehåll mot Israel och den israeliska politiken. Att emigrera är uteslutet för 76 procent. Enligt rapporten har 893 judiska församlingsledare liksom även judiska experter i 29 av Europas länder tillfrågats.

Kathpress 2018-11-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Två av tre judiska församlingsledare fruktar växande antisemitism. Endast var femte känner sig trygg på sin bostadsort.

Antisemitismen kommer enligt en majoritet av ledande judiska personer i Europa att växa ytterligare under de kommande tio åren. Det visar resultatet av en opinionsundersökning på nätet, utförd av American Jewish Joint Distribution Committee’s International Centre for Community Developments (JDC-ICCD), rapporterade tidningen Haaretz i tisdags. Enligt undersökningen anser 73 procent av de tillfrågade att deras nuvarande regering hanterar de judiska församlingarnas säkerhetsbehov på ett tillfredsställande sätt.

Andelen tillfrågade som fruktar den tilltagande antisemitismen har enligt undersökningen stigit från 54 procent, vid en liknande enkät för tio år sedan, till 75 procent. Andelen som känner sig mycket trygga på sin bostadsort i Europa, har under samma tidsrymd sjunkit från 36 procent till 20 procent. Andelen personer som känner sig mycket otrygga enligt den senaste undersökningen uppgår till 13 procent, mot 6 procent för tio år sedan.

Ledarna för de judiska församlingarna i Europa ser antisemitismen som ett hot mot framtida judiskt liv i Europa, i lika hög grad som brytning med judiskt levnadssätt och demografiska förändringar. Samtidigt ser de enligt undersökningen ett samband mellan den växande antisemitismen och händelser i Israel. Judar bör uppmuntras att uttrycka sina förbehåll mot Israel och den israeliska politiken. Att emigrera är uteslutet för 76 procent. Enligt rapporten har 893 judiska församlingsledare liksom även judiska experter i 29 av Europas länder tillfrågats.

Kathpress 2018-11-20