22 november, 2018

Filter

Datumintervall
Den tyske Vatikanjournalisten, jesuitpater Bernd Hagenkord menar att kyrkan måste bli bättre på att umgås med media. ”Många kyrkliga företrädare befinner sig fortfarande i ”predikarläge” [Predigt-Modus], de förväntar sig att...
Mer än 50 000 barn och ungdomar går i 219 ordensskolor i Österrike. Förra året var antalet exakt 50 526 elever av båda könen, men för innevarande år föreligger ännu inga siffror,...
Påven Franciskus har uttryckt sin uppskattning av de kristnas sociala engagemang i Libanon. Vid en audiens för medlemmar av Den maronitiska stiftelsen, som arbetar för kristna utomlands, uttryckte han sin...
av MINNA SALMINEN KARLSSON … handlade diskussionen om i Uppsala universitets Humanistiska teater en kväll i november. Vad blir slutsatsen när en professor i teologisk etik (Elena Namli), en docent...
Två av tre judiska församlingsledare fruktar växande antisemitism. Endast var femte känner sig trygg på sin bostadsort. Antisemitismen kommer enligt en majoritet av ledande judiska personer i Europa att växa...