Vatikanjournalisten Hagenkord: Kyrkan måste jobba för att få uppmärksamhet

Den tyske Vatikanjournalisten, jesuitpater Bernd Hagenkord menar att kyrkan måste bli bättre på att umgås med media. ”Många kyrkliga företrädare befinner sig fortfarande i ”predikarläge” [Predigt-Modus], de förväntar sig att andra ska lyssna”, säger jesuiten Hagenkord till den tyska veckotidningen Die Tagespost i Würzburg. ”Men det var länge sedan vi i kyrkan angav takten. Vi måste jobba för att få uppmärksamhet. Om kyrkan tog till sig detta budskap, vore mycket vunnet.”

Bernd Hagenkord, som är ansvarig redaktör för onlineportalen Vatican News, uttryckte samtidigt sin oro för pressfriheten. Den är hotad på många sätt, anser han, framför allt ”av de stora maskinerna, nätverken, datadrakarna och algoritmerna som redan idag vet vad jag kanske kommer att vilja köpa i morgon”. Pressfriheten finns till, menar Hagenkord, för att ”vidga blicken och berätta om ting som andra inte känner till. Det måste vi slå vakt om även om det inte passar algoritmerna”.

Kathpress 2018-11-22