Ratzingerpriset 2018 till teolog och arkitekt

Joseph Ratzinger-stiftelsens pris 2018 går till den bayerska teologen Marianne Schlosser och den schweiziske arkitekten Mario Botta. I sitt tal vid utdelningen sade påven Franciskus att såväl teologer som konstnärer behöver inspireras av Helig Ande, källan till hopp och glädje, och så förmedla hopp och glädje till andra.

Ratzingerpriset instiftades 2011 för att lyfta fram forskare och akademiker vars arbete bidrar till teologin i kardinal Joseph Ratzingers, påven Benedictus XVI:s, anda. Sedan förra året har även en konstnär prisats, 2017 Arvo Pärt, för att markera konstens betydelse för en djupare förståelse av verkligheten.

Franciskus framhöll att det inte var första gången en kvinna fick priset, men tryckte särskilt på kvinnors bidrag till teologin, ”ett område som så länge ansågs vara enbart för prästerskapet”. Han lyfte fram erkännandet under 1900-talet av Teresa av Ávila, Katarina av Siena, Thérèse av Lisieux och Hildegard av Bingen som kyrkolärare.

Marianne Schlosser är expert på senmedeltid och på helige Bonaventuras teologi, och påven påminde om Benedict XVI:s tal i Bonaventuras hemstad: ”han jämför hoppets rörelse med en fågels flykt, hur den sprider sina vingar till hela deras bredd och använder alla sin kraft för att slå dem. […] Hopp kräver att alla våra lemmar blir till rörelse, riktad mot vårt varandes fulla höjd, mot Guds löften.”

Riktad mot Mario Botta, som ritat många sakrala byggnader, sade påven att heliga byggnader genom kyrkans historia kallat människor till Gud och till de andliga dimensionerna. De uttrycker den troende gemenskapens tillit, välkomnar gemenskapen och ger bönelivet form och inspiration.

Påven avslutade: ”Jag vill tacka alla teologer och arkitekter som hjälper oss att lyfta huvudet och rikta våra tankar mot Gud.”

Red. 2018-11-23

Källor: här och här och här