Benresterna under nuntiaturen i Rom minst 100 år gamla

De ben som hittats under golvet till vaktmästarbostaden i anslutning till Villa Giorgina, där den apostoliska nuntiaturen i Rom haft sitt hemvist sedan slutet av 1960-talet, härrör sannolikt inte från de 1983 försvunna flickorna Emanuela Orlandi och Mirella Gregori. Än så länge föreligger visserligen inget officiellt uttalande, men källor hos utredarna har förklarat att det hittills inte gått att extrahera några DNA-spår på grund av att benresterna är starkt förmultnade.

Någon C-14-analys av benresterna har ännu inte skett och hur som helst kommer det att dröja ytterligare minst tio dagar för att få fram ett resultat som kan avgöra hur gamla de är. För närvarande anser man det osannolikt att de härrör från Emanuela och Mirella. Det är mera troligt att de i stället tillhör personer avlidna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, som jordats här då området utnyttjades som begravningsplats. Det kan vara förklaringen till att man funnit resterna under källargolvet i vaktmästarbostaden i samband med en pågående renovering.

Villa Giorgina byggdes på 1920-talet. Den donerades till Vatikanen 1949 av industrimannen och senatorn Abramo Giacobbe Isaia Levi, som ville visa sin tacksamhet mot påven Pius XII för dennes insatser att inhysa förföljda judar i olika kloster i Rom.

Genast efter avslöjandet den 30 oktober informerade Heliga stolen de italienska myndigheterna om benfynden. Chefsåklagaren i Rom, Giuseppe Pignatone har uppdragit åt vetenskaplig expertis vid polishögkvarteret att fullfölja undersökningen.

Referat av artikel i Vatican Insider 2018-11- 24

För bakgrund, läs mer här