Ordensskolor uppvisar stabilt elevunderlag

Mer än 50 000 barn och ungdomar går i 219 ordensskolor i Österrike. Förra året var antalet exakt 50 526 elever av båda könen, men för innevarande år föreligger ännu inga siffror, enligt Rudolf Luftensteiner, ledare för utbildningsväsende och ordensskolor i Österrike till Kathpress. Av de något ökande antalen i enskilda bundesländer kan man sluta sig till ”att vi under innevarande läsår i varje fall kan räkna med stabila siffror”, säger Luftensteiner.

Många ordensskolor är inte längre de bärande för en enskild orden utan inkluderas i föreningar. Endast 54 skolor har direkt tillhörighet till en ordensgemenskap, 135 i ordensskolföreningar och 30 tillhör föreningen för Österrikes ordensskolor (VOSÖ). Flera ordnar driver dessutom förskolor. VOSÖ, som verkat i 25 år, finns på 14 utbildningsorter med totalt 46 inrättningar med 12 katolska ordnar i sju av bundesländerna.

Som en av de största utmaningarna för ordensskolorna nämner Luftensteiner förmedlingen av en ordensgemenskaps spiritualitet till skolan i fråga. Då det knappast längre finns några ordensmedlemmar verksamma i skolan, saknas underlag för en levande ordensgemenskap. Det råder för övrigt även i katolska skolor en märkbar brist på religiösa kunskaper och då inte enbart bland eleverna. Därför behövs det nya ansträngningar för att även ge lärarkåren religiös bildning och hemvist i kyrkan.

Bortsett från detta måste bildningsbegreppet ”inkludera hela människan”, enligt Luftensteiner. ”Det är väsentligt mycket viktigare än ett och annat PISA-test eller reformdebatter om studentexamen”. Han efterlysten en skolkultur ”som tar bort ängslan och inger hopp hos de unga, där man upplever solidaritet och gemenskap och inte egoism och konsumism”. Ytterligare ett krav som Luftensteiner sedan åratal ställt är att utbildningsreformer skall starkare inkludera expertis på orten.

Sammanlagt 73 000 elever av båda könen går i katolska privatskolor i Österrike. Knappt 70 procent av dessa besöker ordensskolor, för övriga är respektive stift ansvariga.

Kathpress 2018-11-22