Påven tackar kristna i Libanon för sociala insatser

Påven Franciskus har uttryckt sin uppskattning av de kristnas sociala engagemang i Libanon. Vid en audiens för medlemmar av Den maronitiska stiftelsen, som arbetar för kristna utomlands, uttryckte han sin tacksamhet för deras generösa mottagande av över en miljon flyktingar i landet. Dessutom lovordade han den ”kreativa” jämvikt mellan kristna och muslimer som den maronitiska katolska kyrkan starkt har bidragit till.

Dessförinnan hade påven tagit emot cirka 40 biskopar från de med Rom unierade kyrkorna. Dessa befinner sig för närvarande på ett så kallat ad-limina-besök i Vatikanen. Vid dessa besök, som äger rum vart femte till vart åttonde år, rapporterar biskoparna från en region till påven och kurian om läget i sina hemländer.

Den syrisk-maronitiska kyrkan av Antiochia, som oftast kallas den maronitiska, är den största och äldsta kristna religiösa gemenskapen i Libanon. Ledaren, den maronitiska patriarken av Antiochia och hela Orienten, för närvarande kardinal Bechara Boutros al-Rahi, spelar en även en politiskt viktig roll.

Den maronitiska kyrkan har en egen liturgi och en egen kyrkorätt men erkänner påven i Rom som sitt överhuvud. Då det också finns maronitiska kristna i andra länder har det även kommit några biskopar från andra länder i Mellanöstern, liksom från Afrika, Nord- och Sydamerika, samt Västeuropa.

Kathpress 2018-11-20

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har uttryckt sin uppskattning av de kristnas sociala engagemang i Libanon. Vid en audiens för medlemmar av Den maronitiska stiftelsen, som arbetar för kristna utomlands, uttryckte han sin tacksamhet för deras generösa mottagande av över en miljon flyktingar i landet. Dessutom lovordade han den ”kreativa” jämvikt mellan kristna och muslimer som den maronitiska katolska kyrkan starkt har bidragit till.

Dessförinnan hade påven tagit emot cirka 40 biskopar från de med Rom unierade kyrkorna. Dessa befinner sig för närvarande på ett så kallat ad-limina-besök i Vatikanen. Vid dessa besök, som äger rum vart femte till vart åttonde år, rapporterar biskoparna från en region till påven och kurian om läget i sina hemländer.

Den syrisk-maronitiska kyrkan av Antiochia, som oftast kallas den maronitiska, är den största och äldsta kristna religiösa gemenskapen i Libanon. Ledaren, den maronitiska patriarken av Antiochia och hela Orienten, för närvarande kardinal Bechara Boutros al-Rahi, spelar en även en politiskt viktig roll.

Den maronitiska kyrkan har en egen liturgi och en egen kyrkorätt men erkänner påven i Rom som sitt överhuvud. Då det också finns maronitiska kristna i andra länder har det även kommit några biskopar från andra länder i Mellanöstern, liksom från Afrika, Nord- och Sydamerika, samt Västeuropa.

Kathpress 2018-11-20