Stor amerikansk donator fryser bidrag till Vatikanen

En amerikansk välgörenhetssammanslutning bestående av katolska företagare och affärsmän har beslutat att inte genomföra någon årlig insamling av bidrag till Heliga stolen för 2019. Organisationen, som heter Legatus, meddelade redan i september att man skulle skjuta upp bidraget till dess att man anser sig ha fått större klarhet i Vatikanens finansiella pålitlighet.

Thomas Monaghan, ordförande i Legatus, skrev i förra veckan ett brev till alla enskilda bidragsgivare där han uppmanade dem att be ”för kyrkan och för alla hennes ledare” eftersom ”det är uppenbart att det kommer att ta tid för den nuvarande krisen i kyrkan att hanteras på ett sådant sätt att styrelsen finner det lämpligt att återuppta den årliga donationen”. Styrelsen har beslutat att ställa in den särskilda insamling som brukar göras med sikte på den årliga donationen 2019. Eventuella gjorda inbetalningar av medel som avser bidraget till Vatikanen nästa år kommer att betalas tillbaka till givarna.

Att bidra med pengar till Heliga stolen har, framhöll Monaghan i brevet, ”varit en viktig del av medlemskapet i Legatus” varför styrelsen strävar efter att återuppta bidragsgivningen så snart man anser sig ha fått de garantier som man kräver för medlens användning. Enligt uppgifter i Wall Street Journal rörde sig Legatus bidrag till Vatikanen 2018 om över 800 000 amerikanska dollar (vilket motsvarar mer än 7,7 miljoner svenska kronor).

Upprinnelsen till Legatus bristande förtroende för hur Vatikanens finansiella resurser används sägs vara den debatt som tidigare i år uppstod om stiftelsen Papal Foundation, en amerikansk välgörenhetsorganisation med syfte att särskilt stödja påvens globala arbete. Detta efter att medlemmar i organisationen öppet hade kritiserat en begäran från Heliga stolen om en donation motsvarande 25 miljoner amerikanska dollar till ett kyrkligt sjukhus med stora ekonomiska bekymmer kopplade till anklagelser om finansiell vanskötsel och förskingring. Bidrag från Papal Foundation brukar normalt omfatta runt 200 000 dollar och gå till projekt för fattiga i utvecklingsländer.

Catholic News Agency, 2018-11-19