Koptisk katedral återinvigd i Kairo

Överhuvudet för den koptisk-ortodoxa kyrkan, påve Tawadros II, återinvigde i söndags den renoverade koptisk-ortodoxa Sankt Markuskatedralen i Kairo. Katedralen hade varit stängd för ombyggnad under tre år. Denna högtidlighet sammanföll med 50-årsdagen av den första invigningen, berättar egyptiska massmedier, och den kringgärdades av stora säkerhetsåtgärder.

Mot bakgrund av det senaste terrorangreppet mot kristna pilgrimer hade Tawadros II inskränkt katedralens jubileums- och invigningsfirande till det strikt liturgiska. I början av november skedde ett angrepp i provinsen al-Minya, då sju kopter dödades, och minst ytterligare femton skadades, några allvarligt.

I sin predikan hänvisade den koptiske påven bland annat till de nya ikonerna i katedralerna, som visar martyrer från vår samtid, bland annat offer för terrorangrepp i Libyen, Alexandria och Tanta. Gudshuset som är beläget i stadsdelen Abbasija i Kairo och invigdes år 1968, är sedan 1971 säte för den koptisk-ortodoxa kyrkans överhuvud.

Kathpress 2018-11-18