Katolsk-ortodox kommission sammanträdde utan ryskt deltagande

Förra veckan sammanträdde den katolsk-ortodoxa arbetsgruppen återigen om den olika synen på det påvliga primatet och den biskopliga synodaliteten. Denna gång deltog ingen representant för den ryska ortodoxa kyrkan. Den blandade teologiska kommissionens träff hos den ekumeniska gemenskapen Bose i Norditalien leddes av kardinal Kurt Koch respektive ärkebiskop Job av Telmessos från det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel, vilket framgår av en offentlig förklaring på en ekumeniska gruppens hemsida.

Det saknades en representant för den ryska ortodoxa kyrkan. Som en protest mot patriarken Bartholomaios I:s av Konstantinopel beslut, i egenskap av hedersprimarie och överhuvud för ortodoxin att erkänna den ukrainsk-ortodoxa kyrkan, har Moskvapatriarkatet för närvarande dragit sig tillbaka från varje ekumenisk dialog.

Enligt ovannämnda förklaring överlade de tio katolska och nio ortodoxa medlemmarna i kommissionen om ett utkast till en text utarbetad av en underkommission. Den har titeln ”Primat och synodalitet i andra årtusendet och idag”. När det gäller en överarbetning av textutkastet kommer den blandade katolsk-ortodoxa kommissionen att sammanträda i november 2019.

Påvens roll ävensom biskoparnas samverkan är den huvudsakliga stridsfrågan för de ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan. Enligt ett uttalande av den förutvarande prefekten för Troskongregationen, kardinal Joseph Ratzinger kan man beträffande detta tema inte förvänta sig mer än vad som var fallet under det första kristna årtusendet. Först under det andra årtusendet utvecklade påvedömet i Rom en självuppfattning som inte längre motsvarade den ortodoxa kyrkosynen.

Kathpress 2018-11-18