Påven: Orättvisa är ”den perversa roten till fattigdom”

Påven uppmanar de kristna till en ännu starkare insats för de fattiga. ”Hos Gud får de fattigas rop gehör, men hur ser det ut hos oss?”, undrade han under söndagen i Peterskyrkan. En kristen får ”inte står där likgiltig med korslagda armar eller fatalistiskt slå ut med händerna” utan måste likt Jesus ge de andra en hjälpande hand. I sin predikan på den världsdagen för de fattiga pekade Franciskus på Jesus, som inte lätt sig bedåras av framgång utan i stället vände sig till dem som inte kunde ge honom något tillbaka.

Påven beskrev i skarpa ordalag orättvisa som ”den perversa roten till fattigdom. De fattigas skri blir ”var dag allt högre men var dag allt mindre lyssnat till – överröstat av larmet från några som är mindre rika”, menade Franciskus. Som exempel på fattiga nämnde han, ofödda, hungrande, flyktingar, barn som bara känner till våld, marginaliserade äldre människor och folkgrupper, vars naturtillgångar utnyttjas av andra. I gudstjänsten i Peterskyrkan deltog bland andra hundratals föräldralösa barn, ensamstående äldre människor och migranter.

För att kunna gå dessa människor till mötes behöver människan tron. Dessutom måste hon försätta sig i samma läge som Petrus i stormen på Genesarets sjö: att erkänna att sin klentrogenhet och be om förlåtelse. ”Detta är tron begynnelse: att vi befriar oss från våra stolta övertygelser om att hos oss är allting välordnat, att vi kan allt och är självständiga, och att vi inser att vi är i behov av förlåtelse”. Denna tro måste levas i kontakt med de behövande. ”Detta är inte någon sociologisk valmöjlighet, det är en teologisk nödvändighet”, sade påven uppfordrande.

De kristna bör på sin livsvandring ständigt söka vägen ”till Gud och till medmänniskan” och ta ut färdriktningen efter detta. Jesus vill tvinga de troende att sluta med ”att ostört vegetera i livets komfortzoner och lojt njuta av vardagslivets små glädjeämnen. Jesu lärjungar är inte ämnade för det normala livets förutsägbara ostördhet”, underströk Franciskus.

Efter gudstjänsten och den påföljande middagsbönen åt påven middag i Vatikanens audienshall tillsammans med 1 500 behövande. Det serverades lasagne, höns med potatismos och tiramisu. Serverade gjorde 70 frivilliga från olika församlingar i Rom. Efter måltiden erhöll varje gäst en papperspåse med ett kg nudlar, som hade skänkts av en italiensk pastatillverkare.

Liknande måltider arrangerades på andra ställen i Rom liksom i andra italienska städer. De genomfördes av kyrkliga organisationer som Sant’Egidiogemenskapen, Caritas, Kristi legionärer, den katolska arbetsgemenskapen ACLI och Europa-universitetet i Rom.

En ambulerande vårdcentral kommer under måndagen att åter ställas upp på Petersplatsen. Under förra veckan kunde föräldralösa och ekonomiskt svaga medborgare få kostnadsfri hjälp från medicinsk expertis. Franciskus besökte under lördagen vårdcentralen, som består av 20 containrar.

Den av Franciskus inrättade världsdagen för de fattiga firades i år för andra gången. Den ska genomföras över hela världen av så många församlingar, gemenskaper och andra kyrkliga organisationer som möjligt. Under middagsbönen på Petersplatsen kallade påven dagen för ett ”hoppets tecken” och en ”uppmaning till att bli ett allt större instrument för barmhärtighet i samhället”.

Kathpress 2018-11-18