Femtonhundra år gammal jordbruksanläggning funnen i Israel

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid arkeologiska undersökningar inför uppförandet av ett nytt bostadsområde i Ramat Ha-Sharon i Tel Avivs nordöstra utkanter har arkeologer från Israel Archaeological Authorities funnit resterna av en 1 500 år gammal jordbruksindustriell anläggning. Fynden visar att platsens historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än man tidigare har antagit. De kommer att integreras i en planerad framtida stadspark.

Förutom en stor vinpress prydd med en mosaik har man bland annat funnit grundmurarna till en större byggnad. Enligt utgrävningsledaren Joav Arbel kan det röra sig om en lagerlokal eller en bondgård, vidare har man i byggnadsresterna funnit skärvor av förrådskärl av glas, kokkärl, en mortel av sten samt kvarnstenar. De flesta föremålen av sten består av basalt från Golanhöjderna och Galileen.

Ett sällsynt och därför oväntat fynd utgörs av ett guldmynt präglat något av åren 638 eller 639 e.Kr. under den bysantiske kejsaren Herakleios. Det visar kejsaren omgiven av sina två söner samt på baksidan Golgota-kullen med ett kors, säkerligen Jesu kors.

Myntet har en inristad text på grekiska, eventuellt också på arabiska, troligen med uppgift om myntets ägare. Chefen för arkeologi-myndighetens numismatiska avdelning, Robert Kool, uppger, att myntet vittnar om hur det bysantinska styret i landet försvagades och informerar om kristna och hedniska symboler, samt om lokalbefolkningen.

Ett annat oväntat fynd utgörs av en bronskedja för upphängandet av en ljuskrona med lamphållare av glas, av en typ som oftast förekommer i kyrkor.

På platsen fann man också lämningarna av byggnader från tiden efter den muslimska erövringen av landet på 600-talet, vidare av två stora ugnar samt av förrådskärl som förvarats nertryckta i marken, troligen avsedda för förvaring av spannmål och liknande produkter. Bland annat keramikfynden tyder på att platsen var bebodd fram till 1000-talet.

Kathpress 2021-08-18

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vid arkeologiska undersökningar inför uppförandet av ett nytt bostadsområde i Ramat Ha-Sharon i Tel Avivs nordöstra utkanter har arkeologer från Israel Archaeological Authorities funnit resterna av en 1 500 år gammal jordbruksindustriell anläggning. Fynden visar att platsens historia sträcker sig längre tillbaka i tiden än man tidigare har antagit. De kommer att integreras i en planerad framtida stadspark.

Förutom en stor vinpress prydd med en mosaik har man bland annat funnit grundmurarna till en större byggnad. Enligt utgrävningsledaren Joav Arbel kan det röra sig om en lagerlokal eller en bondgård, vidare har man i byggnadsresterna funnit skärvor av förrådskärl av glas, kokkärl, en mortel av sten samt kvarnstenar. De flesta föremålen av sten består av basalt från Golanhöjderna och Galileen.

Ett sällsynt och därför oväntat fynd utgörs av ett guldmynt präglat något av åren 638 eller 639 e.Kr. under den bysantiske kejsaren Herakleios. Det visar kejsaren omgiven av sina två söner samt på baksidan Golgota-kullen med ett kors, säkerligen Jesu kors.

Myntet har en inristad text på grekiska, eventuellt också på arabiska, troligen med uppgift om myntets ägare. Chefen för arkeologi-myndighetens numismatiska avdelning, Robert Kool, uppger, att myntet vittnar om hur det bysantinska styret i landet försvagades och informerar om kristna och hedniska symboler, samt om lokalbefolkningen.

Ett annat oväntat fynd utgörs av en bronskedja för upphängandet av en ljuskrona med lamphållare av glas, av en typ som oftast förekommer i kyrkor.

På platsen fann man också lämningarna av byggnader från tiden efter den muslimska erövringen av landet på 600-talet, vidare av två stora ugnar samt av förrådskärl som förvarats nertryckta i marken, troligen avsedda för förvaring av spannmål och liknande produkter. Bland annat keramikfynden tyder på att platsen var bebodd fram till 1000-talet.

Kathpress 2021-08-18

Detta är en nyhetstext.