Italiens nya regeringschef gick i jesuitskola

Italiens nya regeringschef konseljpresidenten Mario Draghi tog studenten i ett gymnasium som drivs av jesuiter. Under den tid då han var chef för Europeiska centralbanken träffade han år 2013 påven Franciskus i en privataudiens, och i juli förra året kallades han till ledamot i den Påvliga akademin för samhällsvetenskaper.

Nu har han fått ansvaret för en regering i ett land som befinner sig i kris inte minst på grund av pandemin. En medicinsk kris och en ekonomisk kris. Enligt många italienare är han rätt person att axla detta ansvar.

Han gör ingen hemlighet av att tron och hans kyrkotillhörighet är viktiga för honom.

Vad har han gemensamt med påven, när det gäller fokus? De vill båda verka för unga, för fattiga och för missgynnade. I sina tal betonar Draghi ofta att unga människor ska spela en viktig roll vid alla överläggningar. De unga får inte berövas sin framtid.

Vidare pläderar han för återgången till en tillväxtekonomi som ”respekterar naturen och inte förnedrar människan”. Här kan erinras om påven social- och miljöencyklika Lovad vare du (Laudato si) från 2015.

I sin regering har han ett departement för frågor som berör människor med funktionsvariationer, något som anknyter till påvens engagemang för de svagaste i samhället.

Nu gäller det för den nya regeringschefen att vinna parlamentets förtroende för regeringen.

Red. 2021-02-17

Detta är ett referat från en nyhetstext från Kathpress. Originalet återfinns i sin helhet här