Italiensk benediktinsyster saligförklarad

Maria Luisa Prosperi (1799–1847) saligförklarades i går i domkyrkan i staden Spoleto i Umbrien, Italien. Ceremonin leddes av prefekten för Vatikanens kongregation för saligförklaringar, kardinal Angelo Amato. Maria Luisa Prosperi var abbedissa för benediktinklostret Monastero delle Benedettine S. Lucia in Trevi.

Maria Luisa Prosperi har genom sin andlighet, sin gränslösa tro, sin bön liksom sin kärlek till Gud och till nästan, gett prov på ett enastående vittnesbörd för katolsk tro, betonade Amato i sin predikan. Dessutom fick hon ta emot särskilda nådegåvor och gjorde mystika erfarenheter. På grund av sin karismatiska personlighet och sitt förebildliga monastiska liv blev hon av de andra systrarna i klostret omvald fyra gånger som abbedissa. Hon avled efter en längre tids sjukdom.

Påven Benedictus XVI ser i den saliga Maria Luisa Prosperi en förebild för Benediktinorden och för kyrkan i stort. Ordenskvinnan och mystikern har på ett unikt sätt delat Jesu lidande, sade påven i samband med Angelus-bönen på Petersplatsen i dag, söndag.

Kathpress 2012-11-11