Italiensk kardinal stöder förslag om medborgarrätt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I konflikten om en ny medborgarrätt i Italien står den katolska kyrkan bakom initiativet från den vänsterdemokratiska regeringen. Ordförande för biskopskonferensen, kardinal Gualtiero Bassetti, betecknade enligt tidningen Avvenire lagförslaget som ”värt att understödja”. Förslaget innebär att ett nyfött barn automatiskt skall bli italiensk medborgare, under förutsättning att en av föräldrarna har uppehållit sig i legalt i landet i minst fem år. Vad gäller icke EU-medborgare tillkommer ytterligare villkor som gäller ekonomiska förhållanden och kunskap i italienska.

Kardinal Bassetti sade till tidningen, att kyrkan under lång tid haft en positiv inställning till en integrationspolitik, som ”är i allas intresse”, och gynnar både migranter och det mottagande samhället. För samhället liksom för kyrkan handlar det i varje livssituation om hela människan. Ius soli (rätt till mark), innebär att medborgarskap grundar sig på den plats där en människa föds, och det skulle kunna befrämja ”integration och delaktighet, gästfrihet och utveckling av den mänskliga personen”. Det är politikens uppgift att koppla samman ansvar och beredskap att ta emot, liksom ”att skydda kulturella traditioner och ny sensibilitet”.

Vid sidan av ett ”måttfullt ius soli” föreslår det regerande demokratiska partiet ett ius culturae (rätt till kultur) som en väg till medborgarskap. Enligt det förslaget skall utländska barn automatiskt få ett italienskt pass, om de kommit till Italien före tolv års ålder och gått minst fem år i italiensk skola. På begäran skall medborgarskap även kunna ges från och med tolv års ålder till dem som levat i Italien i minst sex år och gått fem år i skola eller fullföljt en yrkesutbildning.

Kathpress 2017-06-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I konflikten om en ny medborgarrätt i Italien står den katolska kyrkan bakom initiativet från den vänsterdemokratiska regeringen. Ordförande för biskopskonferensen, kardinal Gualtiero Bassetti, betecknade enligt tidningen Avvenire lagförslaget som ”värt att understödja”. Förslaget innebär att ett nyfött barn automatiskt skall bli italiensk medborgare, under förutsättning att en av föräldrarna har uppehållit sig i legalt i landet i minst fem år. Vad gäller icke EU-medborgare tillkommer ytterligare villkor som gäller ekonomiska förhållanden och kunskap i italienska.

Kardinal Bassetti sade till tidningen, att kyrkan under lång tid haft en positiv inställning till en integrationspolitik, som ”är i allas intresse”, och gynnar både migranter och det mottagande samhället. För samhället liksom för kyrkan handlar det i varje livssituation om hela människan. Ius soli (rätt till mark), innebär att medborgarskap grundar sig på den plats där en människa föds, och det skulle kunna befrämja ”integration och delaktighet, gästfrihet och utveckling av den mänskliga personen”. Det är politikens uppgift att koppla samman ansvar och beredskap att ta emot, liksom ”att skydda kulturella traditioner och ny sensibilitet”.

Vid sidan av ett ”måttfullt ius soli” föreslår det regerande demokratiska partiet ett ius culturae (rätt till kultur) som en väg till medborgarskap. Enligt det förslaget skall utländska barn automatiskt få ett italienskt pass, om de kommit till Italien före tolv års ålder och gått minst fem år i italiensk skola. På begäran skall medborgarskap även kunna ges från och med tolv års ålder till dem som levat i Italien i minst sex år och gått fem år i skola eller fullföljt en yrkesutbildning.

Kathpress 2017-06-25