Så här går det till när biskop Anders blir kardinal

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vetements_cardinal_GamarelliBiskop Anders Arborelius görs som bekant till kardinal nu på onsdag den 28 juni vid kardinalernas konsistorium i Peterskyrkan i Rom. Konsistoriet som till sin form är en gudstjänst börjar kl. 16.00 och man kan följa ceremonin i tv via CTV, denna länk

Gudstjänstordningen, själva programmet, finns tillgängligt här

Gudstjänsten kan i punktform sammanfattas så här:

Påven Franciskus inleder med en hälsning, varpå en av de fem blivande kardinalerna i allas namn uttrycker sin vördnad och tacksamhet för påven.

De fyra andra som blir kardinaler är:
ärkebiskopen av Bamako i Mali, Jean Zerbo;
ärkebiskopen av Barcelona, Juan José Omella Omella;
den apostoliske vikarien för Paksé i Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun;
samt hjälpbiskopen i ärkestiftet San Salvador i El Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Påven Franciskus ber sedan en inledande bön, där han hänvisar till den salige aposteln Petrus stol, det vill säga påveämbetet som Franciskus innehar.

Därefter läses ur Markusevangeliet 10:32–45, som berättar om lärjungarna Jakob och Johannes, vilka önskar sitta till höger och vänster om Jesus, något som Jesus avfärdar med motiveringen att de inte förstår vad lidandet innebär. Evangeliet avslutas med orden: ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Påven Franciskus håller en predikan (lat. allocutio, högtidligt tal).

Påven Franciskus kungör att han i apostlarna Petrus och Paulus och i hela den katolska kyrkans namn ska tillsätta kardinalerna i fråga. På latin används uttrycket Creatio novorum Cardinalium, det vill säga ”skapande” av nya kardinaler.

De fem nya kardinalerna ber trosbekännelsen (credo).

Kardinalerna avlägger sina löften. Formuleringen i löftet finns i häftet på sid. 16–17 här

VI-IT-ART-39946-berrette_rosseSedan följer en ritual med symboler. Kardinalerna tar emot den röda hatten (biretta) och en ring. De tilldelas också en kyrka i Rom som de får ansvaret för, något som kallas ”titulus”. (En lista med dessa finns här.)

Som en avslutning på denna symboliska rit omfamnar de nya kardinalerna och alla andra kardinaler varandra.

Herrens bön, Fader vår.

Påven ber en avslutande bön.

Slutvälsignelse.

Salve Regina sjungs.

Fredrik Heiding 2017-06-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vetements_cardinal_GamarelliBiskop Anders Arborelius görs som bekant till kardinal nu på onsdag den 28 juni vid kardinalernas konsistorium i Peterskyrkan i Rom. Konsistoriet som till sin form är en gudstjänst börjar kl. 16.00 och man kan följa ceremonin i tv via CTV, denna länk

Gudstjänstordningen, själva programmet, finns tillgängligt här

Gudstjänsten kan i punktform sammanfattas så här:

Påven Franciskus inleder med en hälsning, varpå en av de fem blivande kardinalerna i allas namn uttrycker sin vördnad och tacksamhet för påven.

De fyra andra som blir kardinaler är:
ärkebiskopen av Bamako i Mali, Jean Zerbo;
ärkebiskopen av Barcelona, Juan José Omella Omella;
den apostoliske vikarien för Paksé i Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun;
samt hjälpbiskopen i ärkestiftet San Salvador i El Salvador, Gregorio Rosa Chávez.

Påven Franciskus ber sedan en inledande bön, där han hänvisar till den salige aposteln Petrus stol, det vill säga påveämbetet som Franciskus innehar.

Därefter läses ur Markusevangeliet 10:32–45, som berättar om lärjungarna Jakob och Johannes, vilka önskar sitta till höger och vänster om Jesus, något som Jesus avfärdar med motiveringen att de inte förstår vad lidandet innebär. Evangeliet avslutas med orden: ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Påven Franciskus håller en predikan (lat. allocutio, högtidligt tal).

Påven Franciskus kungör att han i apostlarna Petrus och Paulus och i hela den katolska kyrkans namn ska tillsätta kardinalerna i fråga. På latin används uttrycket Creatio novorum Cardinalium, det vill säga ”skapande” av nya kardinaler.

De fem nya kardinalerna ber trosbekännelsen (credo).

Kardinalerna avlägger sina löften. Formuleringen i löftet finns i häftet på sid. 16–17 här

VI-IT-ART-39946-berrette_rosseSedan följer en ritual med symboler. Kardinalerna tar emot den röda hatten (biretta) och en ring. De tilldelas också en kyrka i Rom som de får ansvaret för, något som kallas ”titulus”. (En lista med dessa finns här.)

Som en avslutning på denna symboliska rit omfamnar de nya kardinalerna och alla andra kardinaler varandra.

Herrens bön, Fader vår.

Påven ber en avslutande bön.

Slutvälsignelse.

Salve Regina sjungs.

Fredrik Heiding 2017-06-26