Jayne Svenungsson invald i Svenska Akademien

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi vid Lunds universitet, har invalts som ledamot i Svenska Akademien. Beslutet togs i går kväll och blev offentliggjort i dag, fredag. Hon efterträder Torgny Lindgren på stol nummer nio.

Det är bara att gratulera Svenska Akademien och Jayne Svenungsson själv till ett så gott val. Jayne Svenungsson är en av Sveriges mest framstående systematiska teologer. Hon har breda internationella utblickar, hon besitter en gedigen bildning i det kristna tänkandets historia, och hon har dessutom den i det svenska akademiska landskapet ganska sällsynta förmågan att på ett djuplodande och kvalificerat sätt kunna relatera teologiska och filosofiska frågeställningar till varandra. Efter sin uppmärksammade doktorsavhandling Guds återkomst. En studie av gudsbegreppet inom postmodern filosofi (2004) har hon bland annat publicerat en mycket kvalificerad studie om profetiska och messianska föreställningar. Nu under hösten väntas hennes nästa bok, en studie om Martin Heideggers så kallade svarta häften, utkomma.

Jayne Svenungsson är ett välbekant namn för många i Signums läsekrets. Hennes senaste artikel i Signum behandlade just frågan om filosofins förhållande till religion: ”Religionens återkomst – religionens slut, (Signum 8 / 2016). Andra artiklar av Jayne Svenungsson publicerade i Signum är följande:

Postmodern teologi (Signum nr 9/2004), via denna länk

Bibeltolkningens bakgator (Signum nr 6/2007), via denna länk

Den profetiska rösten – om teologins otidsenliga uppdrag (Signum nr 4/2014), via denna länk

År 2014 mottog Jayne Svenungsson det av förlaget Artos och Norma instiftade Per Beskows pris, något som Signums hemsida rapporterade om, läs mer här

Red. 2017-09-29