Jesuit varnar för höga förväntningar på den synodala vägen

Jesuitpatern Bernd Hagenkord varnar för överdrivna förväntningar om “den synodala vägen” i det kyrkliga livets framtid i Tyskland. På onsdagen uttalade han sig i Podcast-serien “Himmelklar – Fürchtet euch nicht” och ansåg att den synodala vägen “inte skulle vara ett medel för att lösa alla problem”. Den som tror att de fyra texterna i slutet av reformdialogen skulle lösa allt, “varefter allt skulle lösa sig” misstar sig, anser Hagenkord, som tillsammans med teologen Maria Boxberg ansvarar för den andliga inslaget i initiativet. Den synodala vägen är ett viktigt steg för att åskådliggöra de trängande problemen i kyrkan och sökandet efter praktiska lösningar. Men utmaningarna låter sig inte därmed bemästras.

Det av biskoparna och de tyska katolikernas centralkommitté (ZdK) startade initiativet är på världskyrkans nivå unikt. Det gäller att efter övergreppsskandalerna återvinna det förtroende som gått förlorat och undersöka möjligheterna till reformer. Förarbetena skall sysselsätta fyra arbetsgrupper, som skall befatta sig med centrala teman: makt, sexualmoral, prästernas livsvillkor och kvinnornas roll. Högsta instans är synodalförsamlingen, som till en början skall sammanträda i början av året i Frankfurt. Coronapandemin förryckte den ursprungligen på två år planerade tidsplanen. I stället för det andra mötet i början av september inbjöds organisatörerna till regionala konferenser i Berlin, Dortmund, Frankfurt, Ludwigshafen och München. Nästa reguljära synodalförsamling kommer enligt nuvarande planeringsordning att äga rum i början av nästa år.

Hagenkord försvarade detta beslut. Under nuvarande omständigheter fanns det inget annat val. I vilket fall skulle ännu mer talas om konsekvenserna av coronapandemin, som ju i kyrkan är mycket påtagliga. Därtill, menade Hagenkorn, finns det bland deltagarna i den synodala vägen stort intresse av att överlägga om teman varom det talats i andra fora.

Beträffande diskussionskulturen i kyrkan sade den mångårige talesmannen för de tyskspråkiga utsändningarna från Vatikanradion att det inte är någon hemlighet att det finns olika positioner.

“Jag tycker att det är bra att man öppet kan debattera, att motsättningar mellan olika positioner får komma till tals, så att man kan skavas mot varandra”. I grund och botten är det inte något ont med konflikter, “så länge man vet hur man för fram sina synpunkter”. Så länge man “civiliserat, ärligt och vuxet kan umgås, får man definitivt gärna slåss”.

Kathpress 2020-08-05