Jesuiternas flyktingtjänst välkomnar EU-rapport om humanitärt visum

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuiternas flyktingtjänst (JRS) i Europa har välkomnat EU-parlamentets beslut att skapa gemensamma villkor för att bevilja humanitära visa. ”Vi tror att ett europeiskt ramverk för denna typ av visum kommer att leda till en större klarhet och enhetlighet i medlemsstaternas praxis”, säger JRS.

EU:s utskott för inre angelägenheter beslutade i onsdags om ett initiativ gällande humanitära visa. I det kräver man ett lagförslag från EU- kommissionen inom detta område före mars månad 2019. Målet är att representanter och konsulat skall kunna utfärda humanitära visa. Hitintills har det inte varit möjligt.

Enligt de regler som gäller i EU är det redan idag möjligt för medlemsstaterna att utfärda uppehållstillstånd, men enligt JRS ”finns det inga klara kriterier som avgör vilka som skall kunna få visum”. Reglerna skiljer sig mycket från land till land. Ett humanitärt visum kan till exempel utfärdas till en skyddssökande på grund av krig i hemlandet. Sedan länge argumenterar JRS i Europa för upprättandet av ”säkra och legala” vägar för flyktingar till Europa.

”För närvarande finns inte tillräckligt med legala och säkra vägar in i EU för dem, som söker internationellt skydd”, sade i onsdags den socialdemokratiske parlamentarikern Juan Fernando López Aguilar, som står bakom initiativet. Antalet döda i Medelhavet är ”inte acceptabelt”. Det måste göras mer för att hjälpa de människor, som behöver skydd.

För närvarande finns det inga bestämmelser i EU-rätten, hur flyktingar legalt skall kunna resa in i EU, står det vidare i initiativet. Därför tar sig 90 procent av dem som får humanitärt visum in i EU på olagliga vägar. Man anlitar ofta flyktingsmugglare, är tvungen att betala mycket pengar för resan och blir utsatt för misshandel. Sedan år 2 000 har omkring 30 000 människor dött under flykten till Europa.

Det finns några nationella program för humanitärt visum men inga rättsliga ramar för EU. Den katolska gemenskapen Sant’Egidio har redan inrättat en humanitär korridor till Italien och Frankrike. Totalt skall det ha utfärdats 1 000 visa i Italien.

Kathpress 2018-10-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuiternas flyktingtjänst (JRS) i Europa har välkomnat EU-parlamentets beslut att skapa gemensamma villkor för att bevilja humanitära visa. ”Vi tror att ett europeiskt ramverk för denna typ av visum kommer att leda till en större klarhet och enhetlighet i medlemsstaternas praxis”, säger JRS.

EU:s utskott för inre angelägenheter beslutade i onsdags om ett initiativ gällande humanitära visa. I det kräver man ett lagförslag från EU- kommissionen inom detta område före mars månad 2019. Målet är att representanter och konsulat skall kunna utfärda humanitära visa. Hitintills har det inte varit möjligt.

Enligt de regler som gäller i EU är det redan idag möjligt för medlemsstaterna att utfärda uppehållstillstånd, men enligt JRS ”finns det inga klara kriterier som avgör vilka som skall kunna få visum”. Reglerna skiljer sig mycket från land till land. Ett humanitärt visum kan till exempel utfärdas till en skyddssökande på grund av krig i hemlandet. Sedan länge argumenterar JRS i Europa för upprättandet av ”säkra och legala” vägar för flyktingar till Europa.

”För närvarande finns inte tillräckligt med legala och säkra vägar in i EU för dem, som söker internationellt skydd”, sade i onsdags den socialdemokratiske parlamentarikern Juan Fernando López Aguilar, som står bakom initiativet. Antalet döda i Medelhavet är ”inte acceptabelt”. Det måste göras mer för att hjälpa de människor, som behöver skydd.

För närvarande finns det inga bestämmelser i EU-rätten, hur flyktingar legalt skall kunna resa in i EU, står det vidare i initiativet. Därför tar sig 90 procent av dem som får humanitärt visum in i EU på olagliga vägar. Man anlitar ofta flyktingsmugglare, är tvungen att betala mycket pengar för resan och blir utsatt för misshandel. Sedan år 2 000 har omkring 30 000 människor dött under flykten till Europa.

Det finns några nationella program för humanitärt visum men inga rättsliga ramar för EU. Den katolska gemenskapen Sant’Egidio har redan inrättat en humanitär korridor till Italien och Frankrike. Totalt skall det ha utfärdats 1 000 visa i Italien.

Kathpress 2018-10-11