Jesuitorden och påven sörjer pater Kolvenbach

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

peterhanskolvenbachI lördags avled pater Peter-Hans Kolvenbach, tidigare generalföreståndare för hela Jesuitorden, i Beirut i Libanon, där han varit bosatt efter att han avgick från sin post som generalföreståndare 2008. Under onsdagen, som skulle ha blivit hans 88:e födelsedag, begravdes han i Beirut i närvaro av Jesuitordens nyvalde generalföreståndare pater Arturo Sosa. På fredag hålls en särskild minnesmässa i Jesuitordens huvudkyrka Il Gesú i Rom.

Efter beskedet om pater Kolvenbachs frånfälle sände påven Franciskus, själv jesuit, ett kondoleansbrev till Jesuitorden där han lovordade pater Kolvenbachs liv som ordensman och präst, och försäkrade om sina förböner för hans själ. I brevet framhöll påven pater Kolvenbachs trohet i tjänsten för Kristus och evangeliet liksom hans ”generösa engagemang i sättet att utföra sina uppgifter för kyrkans bästa”.

Peter-Hans Kolvenbach var holländare men präst i den armeniska katolska kyrkans rit. Han var Jesuitordens generalföreståndare från 1983 till 2008, då han avgick av hälsoskäl som den förste generalföreståndaren i ordens historia [uppgiften som generalföreståndare i Jesuitorden är en livstidsuppgift – övers. anm.]. Född i staden Druten i Nederländerna 1928 inträdde han i Jesu sällskap [Jesuitorden – övers. anm.] vid 20 års ålder 1948. Efter avslutade studier i filosofi flyttade han till Libanon där han studerade teologi och sedan prästvigdes i den armeniska riten 1961. Därefter undervisade han vid en rad universitet runt om i världen – i bland annat Libanon, Paris och Haag – innan han utnämndes till rektor vid Påvliga Orientalinstitutet i Rom. Dessförinnan hade han varit vice provinsial för jesuiterna i Mellanöstern. Vid ordens 33:e generalkongregation 1983 valdes han till generalföreståndare efter pater Pedro Arrupe som drabbats av stroke två år tidigare.

Som den 29:e generalföreståndaren i ordens historia var pater Kolvenbach den förste som tillhörde en österländsk rit. Han gjorde stora insatser för försoning och helande inom orden, och mellan orden och Vatikanen, efter många förändringar och spänningar i efterdyningarna till Andra Vatikankonciliet. När hans avgång hade accepterats och formaliserats under 2008 års generalkongregation valdes pater Adolfo Nicolás till hans efterträdare. [Pater Nicholas avgick i sin tur vid ordens nyligen avslutade 36:e generalkongregation i Rom – övers. anm.]

Efter sin avgång återvände pater Kolvenbach till Libanon där han tillbringade återstoden av sitt liv i en tillbakadragen uppgift som assisterande bibliotekarie i Jesuitkommuniteten i Beirut. Många har framhållit detta som ett slutligt tecken på den ödmjukhet som sägs ha präglat hela hans person och gärning.

Catholic News Agency, 2016-11-28

Mer om pater Kolvenbachs liv och verksamhet går till exempel att läsa här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

peterhanskolvenbachI lördags avled pater Peter-Hans Kolvenbach, tidigare generalföreståndare för hela Jesuitorden, i Beirut i Libanon, där han varit bosatt efter att han avgick från sin post som generalföreståndare 2008. Under onsdagen, som skulle ha blivit hans 88:e födelsedag, begravdes han i Beirut i närvaro av Jesuitordens nyvalde generalföreståndare pater Arturo Sosa. På fredag hålls en särskild minnesmässa i Jesuitordens huvudkyrka Il Gesú i Rom.

Efter beskedet om pater Kolvenbachs frånfälle sände påven Franciskus, själv jesuit, ett kondoleansbrev till Jesuitorden där han lovordade pater Kolvenbachs liv som ordensman och präst, och försäkrade om sina förböner för hans själ. I brevet framhöll påven pater Kolvenbachs trohet i tjänsten för Kristus och evangeliet liksom hans ”generösa engagemang i sättet att utföra sina uppgifter för kyrkans bästa”.

Peter-Hans Kolvenbach var holländare men präst i den armeniska katolska kyrkans rit. Han var Jesuitordens generalföreståndare från 1983 till 2008, då han avgick av hälsoskäl som den förste generalföreståndaren i ordens historia [uppgiften som generalföreståndare i Jesuitorden är en livstidsuppgift – övers. anm.]. Född i staden Druten i Nederländerna 1928 inträdde han i Jesu sällskap [Jesuitorden – övers. anm.] vid 20 års ålder 1948. Efter avslutade studier i filosofi flyttade han till Libanon där han studerade teologi och sedan prästvigdes i den armeniska riten 1961. Därefter undervisade han vid en rad universitet runt om i världen – i bland annat Libanon, Paris och Haag – innan han utnämndes till rektor vid Påvliga Orientalinstitutet i Rom. Dessförinnan hade han varit vice provinsial för jesuiterna i Mellanöstern. Vid ordens 33:e generalkongregation 1983 valdes han till generalföreståndare efter pater Pedro Arrupe som drabbats av stroke två år tidigare.

Som den 29:e generalföreståndaren i ordens historia var pater Kolvenbach den förste som tillhörde en österländsk rit. Han gjorde stora insatser för försoning och helande inom orden, och mellan orden och Vatikanen, efter många förändringar och spänningar i efterdyningarna till Andra Vatikankonciliet. När hans avgång hade accepterats och formaliserats under 2008 års generalkongregation valdes pater Adolfo Nicolás till hans efterträdare. [Pater Nicholas avgick i sin tur vid ordens nyligen avslutade 36:e generalkongregation i Rom – övers. anm.]

Efter sin avgång återvände pater Kolvenbach till Libanon där han tillbringade återstoden av sitt liv i en tillbakadragen uppgift som assisterande bibliotekarie i Jesuitkommuniteten i Beirut. Många har framhållit detta som ett slutligt tecken på den ödmjukhet som sägs ha präglat hela hans person och gärning.

Catholic News Agency, 2016-11-28

Mer om pater Kolvenbachs liv och verksamhet går till exempel att läsa här och här