26 000 muslimska elever i katolska skolor i England och Wales

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en uppgift i BBC har man gjort den första statistiska räkningen av elevers religionstillhörighet i de katolska skolorna i England och Wales. Omkring 290 000 av ca 850 000, det vill säga nästan en tredjedel av eleverna, är inte katoliker. Majoriteten av dessa 290 000 elever tillhör något annat kristet samfund. 63 000 elever kommer icke-religiösa familjer, medan 26 000 elever från muslimska familjer utgör en annan grupp.

Enligt den katolska rektorn Finnuala Nelis i Sheffield deltar ett antal unga muslimer, förutom i moskébesök, även i skolans mässor. Dessutom är de befriade från undervisningen på muslimska festdagar. Förhållandet mellan de katolska skolorna och de muslimska föräldrarna beskrev hon som okomplicerat.

Icke-katolska föräldrar har valt detta alternativ på grund av skolornas etiska värdegrund och höga bildningsstandard. I England och Wales finns det relativt få muslimska skolor, tillade hon. Av totalt 6 800 konfessionella skolor är endast 28 muslimska, men ytterligare två kommer inom kort att öppnas.

Kathpress 2016-12-02

Se också inslag i BBC här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt en uppgift i BBC har man gjort den första statistiska räkningen av elevers religionstillhörighet i de katolska skolorna i England och Wales. Omkring 290 000 av ca 850 000, det vill säga nästan en tredjedel av eleverna, är inte katoliker. Majoriteten av dessa 290 000 elever tillhör något annat kristet samfund. 63 000 elever kommer icke-religiösa familjer, medan 26 000 elever från muslimska familjer utgör en annan grupp.

Enligt den katolska rektorn Finnuala Nelis i Sheffield deltar ett antal unga muslimer, förutom i moskébesök, även i skolans mässor. Dessutom är de befriade från undervisningen på muslimska festdagar. Förhållandet mellan de katolska skolorna och de muslimska föräldrarna beskrev hon som okomplicerat.

Icke-katolska föräldrar har valt detta alternativ på grund av skolornas etiska värdegrund och höga bildningsstandard. I England och Wales finns det relativt få muslimska skolor, tillade hon. Av totalt 6 800 konfessionella skolor är endast 28 muslimska, men ytterligare två kommer inom kort att öppnas.

Kathpress 2016-12-02

Se också inslag i BBC här