Jesuitordens flyktingtjänst möttes i Uppsala

Jesuitordens flyktingtjänst, Jesuit Refugee Service (JRS), höll sitt årliga möte den 25–30 oktober i Newmaninstitutets lokaler i Uppsala. Verksamhetsledare och medarbetare från flera europeiska länder deltog. Huvudämnena var den strategiska planeringen för de kommande fem åren, gemensamma europeiska forskningsprojekt, samt kommunikationsträning. I programmet ingick också ett besök vid Migrationsverkets förvar i Märsta utanför Stockholm. Efter en rundvisning följde det en konstruktiv debatt med företrädarna för Migrationsverket om mottagande av flyktingar och europeisk asylpolitik. Mötet vid Newmaninstitutet avslutades med en gudstjänst S:t Lars katolska församling, som leddes av den apostoliska nuntien till de skandinaviska länderna, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig.

Jesuit Refugee Service är en internationell katolsk organisation med uppdrag att stödja flyktingar och migranter med skyddsbehov. JRS är verksamt på nationell och regional nivå med stöd från huvudsätet i Rom. Verksamheten bedrivs i 51 länder där man hjälper flyktingar i läger och städer, människor på flykt inom sina egna länder, asylsökande i städer, och människor i förvar. I slutet av 2010 var mer än 500 000 personer direkta mottagare av JRS projekt. Mer än 1 400 medarbetare ingår i organisationen, varav många arbetar på frivillig basis. 80 jesuiter ägnar sig åt detta arbete. Dessa siffror inkluderar inte det stora antalet flyktingar som värvats för att delta i programmen som lärare, vårdpersonal och andra. JRS är också aktivt inom opinionsbildning och mänskliga rättigheter.

Christoph Hermann 2011-11-01

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jesuitordens flyktingtjänst, Jesuit Refugee Service (JRS), höll sitt årliga möte den 25–30 oktober i Newmaninstitutets lokaler i Uppsala. Verksamhetsledare och medarbetare från flera europeiska länder deltog. Huvudämnena var den strategiska planeringen för de kommande fem åren, gemensamma europeiska forskningsprojekt, samt kommunikationsträning. I programmet ingick också ett besök vid Migrationsverkets förvar i Märsta utanför Stockholm. Efter en rundvisning följde det en konstruktiv debatt med företrädarna för Migrationsverket om mottagande av flyktingar och europeisk asylpolitik. Mötet vid Newmaninstitutet avslutades med en gudstjänst S:t Lars katolska församling, som leddes av den apostoliska nuntien till de skandinaviska länderna, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig.

Jesuit Refugee Service är en internationell katolsk organisation med uppdrag att stödja flyktingar och migranter med skyddsbehov. JRS är verksamt på nationell och regional nivå med stöd från huvudsätet i Rom. Verksamheten bedrivs i 51 länder där man hjälper flyktingar i läger och städer, människor på flykt inom sina egna länder, asylsökande i städer, och människor i förvar. I slutet av 2010 var mer än 500 000 personer direkta mottagare av JRS projekt. Mer än 1 400 medarbetare ingår i organisationen, varav många arbetar på frivillig basis. 80 jesuiter ägnar sig åt detta arbete. Dessa siffror inkluderar inte det stora antalet flyktingar som värvats för att delta i programmen som lärare, vårdpersonal och andra. JRS är också aktivt inom opinionsbildning och mänskliga rättigheter.

Christoph Hermann 2011-11-01