Jesuitordens ledare avgår 2016

Jesuitordens ordensgeneral, pater Adolfo Nicolás, avser att träda tillbaka från sin post i slutet av år 2016. Beskedet lämnades i ett pressmeddelande från Jesuitordens ledning i dag på tisdagseftermiddagen, den 20 maj. Av meddelandet framgår att det kommer att inkallas en generalkongregation för Jesuitorden under slutet av år 2016 (exakt datum är ännu inte fastlagt). Generalkongregationerna är Jesuitordens högsta beslutande organ och de inkallas bara i samband med val av ny ordensledning eller av andra särskilt viktiga skäl. I Jesuitordens snart 500-åriga historia har det hittills ägt rum 35 generalkongregationer. Ordensgeneralen väljs – liksom påven -på livstid, men påven kan ge dispens och låta en ordensgeneral dra sig tillbaka från sitt uppdrag. Den nuvarande påven Franciskus (vars egen föregångare påven Benedictus XVI frivilligt avgick i februari förra året) har redan meddelat att han beviljat pater Nicolás dispens för att avgå som ordensgeneral för Jesuitorden i slutet av år 2016.

Red. 2014-05-20

https://www.sjweb.info/news/index.cfm?Tab=2&PubLang=1