Jesuitpräst beskjuten av polis i Sydafrika

Den katolske prästen och jesuiten, jesuitpater Graham Pugin, verksam i området runt universitetet Witwatersrand utanför Johannesburg i Sydafrika, blev beskjuten med gummikulor av polis när han försökte skydda några studenter vid en demonstration som hade urartat i våldsamheter i måndags.

Sydafrikanska studenter har under flera veckor demonstrerat på olika håll i landet mot ANC-regeringens förslag till en höjning av studieavgifterna för nästa år. Demonstrationerna i förorten Braamfontein i måndags var en i raden av protester. De började fredligt men spårade ur i våldsamma upplopp. Myndigheterna hade infört nya och strängare regler mot demonstrationer på universitetsområdet och det kan ha varit en orsak till att protester spred sig till intilliggande områden. Polisen ingrep med bland annat tårgas och vattenkanoner för att hindra ytterligare spridning.

I det tumult som uppstod hade några studenter sökt sig till den kyrka där pater Pugin är verksam, Holy Trinity Catholic Church. Polisen, tydligen inriktad på att gripa alla studenter som demonstrerat utanför campusområdet, försökte då tränga in i kyrkan. Pater Pugin ställde sig framför grindarna in till kyrkans område för att markera kyrkofriden, det vill säga principen om att inga beväpnade personer eller styrkor hör hemma i kyrkorummet. Enligt rapporterna ska han ha hållit upp sina händer när de beväpnade poliserna klev ur sina fordon. Ändå blev han beskjuten på nära håll av polisens gummikulor.

En video visar pater Pugin med blod i hela ansikten och på sin vita alba när han efter incidenten sökte skydd och vård tillsammans med en grupp studenter. Han misstänks ha fått skador på käke och tänder av gummikulans kraft, men hans tillstånd var i övrigt stabilt och inte livshotande. Enligt ett uttalande av jesuitpater David Rowan, regional superior för Jesuitorden i Sydafrika, arbetade pater Pugin aktivt tillsammans med andra präster och tidigare studentledare i området för att nå en överenskommelse mellan studenterna och ledningen vid Witwatersrands universitet om förutsättningarna för meningsyttranden och dialog i den pågående dispyten om studieavgifterna.

Pater Rowan uttryckte att skotten mot pater Pugin hade ”chockat och bedrövat många” i området, inte minst med tanke på hans insatser för att skapa en atmosfär av förtroende, men att jesuiterna lokalt fortfarande hyser gott hopp om att finna fredliga lösningar i samförstånd. Han uttryckte också stor tacksamhet för att många hört av sig med försäkran om förbön och önskningar om pater Pugins snabba tillfrisknande, vilket också inkluderade Jesuitordens generalkongregation som just nu sammanträder i Rom och den apostoliske nuntien i Sydafrika (det vill säga Vatikanens ambassadör – övers. anm.) ärkebiskop Peter Wells.

Den sydafrikanska biskopskonferensen gjorde efter incidenten ett uttalande där man uttryckte sitt stöd för pater Pugin och sin sympati för hans insatser i allmänhet och specifikt för att skydda skrämda studenter som tagit sin tillflykt till kyrkan. Den framhöll att den både stöder studenternas rätt att uttrycka sina åsikter i form av fredliga demonstrationer och tar avstånd från varje tendens till våld och upplopp från enskilda studenters sida. Vidare uppmanade biskopskonferensen, liksom även de lokala jesuiterna genom pater Rowan, regeringen, universitetsmyndigheterna och det privata näringslivet att gemensamt och i samråd med studenterna i landet söka långsiktiga lösningar för finansieringen av den högre utbildningen, vilka säkrar god kvalitet och en tillgång till studier också för studenter från fattiga familjer och familjer med låga inkomster.

Catholic News Agency, 2016-10-11

samt den brittiska jesuitprovinsens redogörelse för händelsen här