Jesuitskola i Nepal hjälper jordbävningsoffer

En grundskola som drivs av Jesuitorden i närheten av Nepals huvudstad Katmandu erbjuder nu familjerådgivning och sitt normala hem- och skola-program för kontakter med föräldrar för att hjälpa familjer att hantera effekterna av den jordbävning som drabbade Nepal tidigare i år.

”Efter den massiva jordbävningen, med magnituden 7,9 på Richterskalan, hade vi som utbildningsanordnare också en större utmaning framför oss i att nå ut till människor, i synnerhet till dem som var fast i avlägsna områden”, förklarade jesuitpater Arul Selvam, lärare vid S:t Xaviers skola i Godawari, en stad som ligger lite mer än en mil sydost om Nepals huvudstad Katmandu.

Pater Selvam har för nyhetstjänsten CNA skildrat att S:t Xaviers skola – grundad av indiska och amerikanska jesuiter för elever i årskurserna 1–10 – själv drabbades av förstörelse i samband med jordbävningen. Åtta av skolans byggnader har förklarats som osäkra och skolan har behövt leta efter alternativ för att inhysa sina elever i internatet efter att regeringen utfärdat ett tillfälligt stopp för nya permanenta byggnader.

Den kraftiga jordbävningen drabbade Nepal i april, skördade ungefär 9 000 dödsoffer och följdes av ett antal starka efterskalv. Dessa ökade oron, rädslan och de psykiska skadorna hos de överlevande – och barn är mest utsatta. Pater Selvam förklarade att S:t Xaviers skola har utökat sin familjerådgivning och sina normala hem- och skola-aktiviteter för att hjälpa både barn och föräldrar att hantera traumat och förbättra deras allmänna situation. Han framhöll det starka stöd som skolan har fått från alumni-elever, många av dem inte katoliker, som ”ställde upp, var och en på sitt sätt, med hjälp, utan att behöva övertalas” under räddningsarbetet efter jordbävningen.

”Den moraliska utbildning som de erhöll vid sidan av den akademiska, är alltid närvarande”, resonerade pater Selvam vidare. ”Ja, detta är resultatet av den sunda, kvalitativa utbildning i moral, värden och etik som eleverna erhåller parallellt med den akademiska i våra jesuitskolor, och som förankras och blir en del av deras liv och återspeglas i deras personligheter – det gör en stor skillnad.” Jesuitpater Jiju Kevillil, rektor vid S:t Xaviers skola, har skrivit att ”spänstighet är en av de bästa kvaliteterna hos vårt folk. Vi är förkrossade men inte besegrade. Vi är överlevare och inte offer. Vi vill återgå till ett ’nytt, normalt’ liv så snart vi kan och gå vidare. Vi vill […] ge ett nytt hopp till våra elever och familjer.”

S:t Xaviers skola i Godawari grundades 1951 på initiativ av Nepals regering. I intervjun för CNA förklarade pater Selvam också utvecklingen av Jesuitordens verksamhet i Nepal med att den vid sidan av skolor och ett universitet även bedriver arbete för att hjälpa fattiga, barn och funktionshindrade, bland annat genom en mobil klinik som sköts operativt av ordenssystrar. Nyligen grundade jesuiterna Nepal Jesuit Social Institute med uppgiften att reagera på jordbävningar med snabbt och systematiskt räddningsarbete.

Catholic News Agency 2015-08-21