Johannes Paulus II helgonförklaras i april 2014

Polens kyrka väntar sig att Johannes Paulus II kommer att bli helgonförklarad den 27 april 2014. Dess ledare ärkebiskop Jozef Kowalczyk sade att helgonförklaringen förhoppningsvis kommer att ske på just denna dag som är barmhärtighetssöndagen. Vilken tidpunkt det blir, kommer att tillkännages i slutet av september vid nästa konsistorium i Rom.

Kowalczyk välkomnade att Johannes Paulus II förmodligen blir helgonförklarad tillsammans med påven Johannes XXIII: ”Låt oss inte vara egoister, som vill ha en egen ceremoni.” Den från Polen härstammande Wojtyla, påven Johannes Paulus II, deltog i Andra Vatikankonciliet, som sammankallades av Johannes XXIII.

Påve Franciskus har i en intervju sagt att han önskar att de båda påvarna skall helgonförklaras samma dag och vid samma ceremoni. Båda var ”stora män”, förebilder för kyrkan och de representerar ett sammanhang, eftersom båda har bidragit till en förnyelse av kyrkan utan att ge upp kontinuiteten i den kyrkliga traditionen. Också Johannes Paulus II hade öppnat dörrar, när han ”packade sin resväska” och han blev ”en missionär” med sina talrika resor.

Johannes Paulus II införde ”den gudomliga barmhärtighetens söndag”. Den inträffar årligen den första söndagen efter Påsk. År 2005 dog han på eftermiddagen just denna dag och år 2011 blev han saligförklarad på barmhärtighetssöndagen av påven Benedictus XVI.

Några polska biskopar har offentligt uttryckt förhoppningen, att deras landsman skall bli helgonförklarad detta år. Processen med helgonförklaringen av Johannes Paulus II och Johannes XXIII avslutades framgångsrikt i början av juli.

Kathpress 2013-08-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Polens kyrka väntar sig att Johannes Paulus II kommer att bli helgonförklarad den 27 april 2014. Dess ledare ärkebiskop Jozef Kowalczyk sade att helgonförklaringen förhoppningsvis kommer att ske på just denna dag som är barmhärtighetssöndagen. Vilken tidpunkt det blir, kommer att tillkännages i slutet av september vid nästa konsistorium i Rom.

Kowalczyk välkomnade att Johannes Paulus II förmodligen blir helgonförklarad tillsammans med påven Johannes XXIII: ”Låt oss inte vara egoister, som vill ha en egen ceremoni.” Den från Polen härstammande Wojtyla, påven Johannes Paulus II, deltog i Andra Vatikankonciliet, som sammankallades av Johannes XXIII.

Påve Franciskus har i en intervju sagt att han önskar att de båda påvarna skall helgonförklaras samma dag och vid samma ceremoni. Båda var ”stora män”, förebilder för kyrkan och de representerar ett sammanhang, eftersom båda har bidragit till en förnyelse av kyrkan utan att ge upp kontinuiteten i den kyrkliga traditionen. Också Johannes Paulus II hade öppnat dörrar, när han ”packade sin resväska” och han blev ”en missionär” med sina talrika resor.

Johannes Paulus II införde ”den gudomliga barmhärtighetens söndag”. Den inträffar årligen den första söndagen efter Påsk. År 2005 dog han på eftermiddagen just denna dag och år 2011 blev han saligförklarad på barmhärtighetssöndagen av påven Benedictus XVI.

Några polska biskopar har offentligt uttryckt förhoppningen, att deras landsman skall bli helgonförklarad detta år. Processen med helgonförklaringen av Johannes Paulus II och Johannes XXIII avslutades framgångsrikt i början av juli.

Kathpress 2013-08-20

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)