Johnny och Markus Hagberg överlämnar böcker till Vatikanbiblioteket

Under ett besök vid Vatikanbiblioteket överlämnade Johnny och Markus Hagberg böcker från och om tiden för reformationen i Sverige. Johnny Hagberg är kyrkoherde i Järpås sedan 1985 och är känd för sin utgivning av litteratur om Västergötlands historia och kultur. Han är ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap sedan 2004. Markus Hagberg är präst i Varnhems församling i Skara stift. Han sitter med i Svensk pastoraltidskrifts redaktionsråd och är arbetssekreterare i Kyrklig förnyelse.

Till Vatikanbiblioteket överlämnades:

Jesuitpater Sigismund Ernhoffers Enchiridion, tryckt i Vilnius 1591. Det är en katekes som brukades till försvar för den romersk katolska kyrkan gentemot Martin Luther. Det märkliga är att utgivaren bara använder Luthers egna ord och fraser för att bevisa den katolska trossanningar. Magnus Nyman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och författare till Förlorarnas historia, har skrivit en inledning till Ernhoffers Enchiridion. Ungefär 500 svenskar utvandrade eller blev utvisade i samband med reformationens införande i Sverige. Många av dem flyttade till Baltikum där också denna bok är tryckt. Boken är den första bokutgåvan i ett samarbete med förre nuntien i Sverige, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig.
Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift. Detta är en dokumentsamling över de texter och fragment som finns vad gäller biskopen Brynolf Algotssons (1248-1317) utgivna officier. En fullständig textedition utkommer under nästa år.
Festskrift. I samband med Johnny Hagbergs 60-års dag den 17 augusti utgavs en Festskrift med många intressanta artiklar. Bland andra har ambassadör Fredrik Vahlquist skrivit om Gustaf III resa och besök i Vatikanen.

Vatikanradions Wilhelm Höjer gjorde en intervju med Johnny och Markus Hagberg. Lyssna här: RealAudioMP3

Vatikanradion, svenska avdelningen, 2012-10-25

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Under ett besök vid Vatikanbiblioteket överlämnade Johnny och Markus Hagberg böcker från och om tiden för reformationen i Sverige. Johnny Hagberg är kyrkoherde i Järpås sedan 1985 och är känd för sin utgivning av litteratur om Västergötlands historia och kultur. Han är ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap sedan 2004. Markus Hagberg är präst i Varnhems församling i Skara stift. Han sitter med i Svensk pastoraltidskrifts redaktionsråd och är arbetssekreterare i Kyrklig förnyelse.

Till Vatikanbiblioteket överlämnades:

Jesuitpater Sigismund Ernhoffers Enchiridion, tryckt i Vilnius 1591. Det är en katekes som brukades till försvar för den romersk katolska kyrkan gentemot Martin Luther. Det märkliga är att utgivaren bara använder Luthers egna ord och fraser för att bevisa den katolska trossanningar. Magnus Nyman, professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och författare till Förlorarnas historia, har skrivit en inledning till Ernhoffers Enchiridion. Ungefär 500 svenskar utvandrade eller blev utvisade i samband med reformationens införande i Sverige. Många av dem flyttade till Baltikum där också denna bok är tryckt. Boken är den första bokutgåvan i ett samarbete med förre nuntien i Sverige, ärkebiskop Emil Paul Tscherrig.
Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift. Detta är en dokumentsamling över de texter och fragment som finns vad gäller biskopen Brynolf Algotssons (1248-1317) utgivna officier. En fullständig textedition utkommer under nästa år.
Festskrift. I samband med Johnny Hagbergs 60-års dag den 17 augusti utgavs en Festskrift med många intressanta artiklar. Bland andra har ambassadör Fredrik Vahlquist skrivit om Gustaf III resa och besök i Vatikanen.

Vatikanradions Wilhelm Höjer gjorde en intervju med Johnny och Markus Hagberg. Lyssna här: RealAudioMP3

Vatikanradion, svenska avdelningen, 2012-10-25