Paraguay: Socialt engagemang för ungdomar i Latinamerika

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Uppbyggnaden av en kärlekens civilisation förverkligas och manifesteras konkret i kärleken till Gud, till kyrkan och till de fattiga. Så kan XVII Latin American Meeting of National Directors of Youth Pastoral – en konferens som började förra söndagen och som avslutades i går den 26 oktober, i salesianernas hus i Ypacaraí i Paraguay – sammanfattas.

Mötet, med mer än 150 representanter från alla latinamerikanska länder, riktade strålkastarljuset på unga människor och deras nuvarande situation i Latinamerika. Latinamerika präglas av starka ekonomiska och socio-kulturella processer, som förändrar förutsättningarna både för individer och för kollektivet. ”Vi är duktiga på att ställa frågor och på att klaga, men ibland är vi inte lika bra på att frambringa alternativ för social förändring”, erkände Michelle Rojas, ansvarig för ungdomspastoral i Paraguay.

Konferensen blåste nytt liv i nyckelord som är oundgängliga referenspunkter för varje autentisk ungdomspastoral: kontinuerlig fortbildning av enskilda personer och gemenskaper; vittnesbörd om tro genom ett liv förvandlat i mötet med Kristus; ett engagemang som stöder initiativ till ett mer rättvist samhälle; dialog – förstått som delaktighet i politisk debatt som utmanar offentliga och sociala organisationer; mission som ständigt riktmärke för handling, och kyrkans närvaro i olika sammanhang; en prioriterat företräde (preferential option) för de fattiga och exkluderade, vilket är ett verkningsfullt tecken på Guds kärlek för alla människor.

Fides 2012-10-27

Se även Salesianer i Sverige

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Uppbyggnaden av en kärlekens civilisation förverkligas och manifesteras konkret i kärleken till Gud, till kyrkan och till de fattiga. Så kan XVII Latin American Meeting of National Directors of Youth Pastoral – en konferens som började förra söndagen och som avslutades i går den 26 oktober, i salesianernas hus i Ypacaraí i Paraguay – sammanfattas.

Mötet, med mer än 150 representanter från alla latinamerikanska länder, riktade strålkastarljuset på unga människor och deras nuvarande situation i Latinamerika. Latinamerika präglas av starka ekonomiska och socio-kulturella processer, som förändrar förutsättningarna både för individer och för kollektivet. ”Vi är duktiga på att ställa frågor och på att klaga, men ibland är vi inte lika bra på att frambringa alternativ för social förändring”, erkände Michelle Rojas, ansvarig för ungdomspastoral i Paraguay.

Konferensen blåste nytt liv i nyckelord som är oundgängliga referenspunkter för varje autentisk ungdomspastoral: kontinuerlig fortbildning av enskilda personer och gemenskaper; vittnesbörd om tro genom ett liv förvandlat i mötet med Kristus; ett engagemang som stöder initiativ till ett mer rättvist samhälle; dialog – förstått som delaktighet i politisk debatt som utmanar offentliga och sociala organisationer; mission som ständigt riktmärke för handling, och kyrkans närvaro i olika sammanhang; en prioriterat företräde (preferential option) för de fattiga och exkluderade, vilket är ett verkningsfullt tecken på Guds kärlek för alla människor.

Fides 2012-10-27

Se även Salesianer i Sverige