Jubileumsfest för Kyrill I

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Kyrill I av Moskva har gjort ett positivt bokslut för sitt första år i spetsen för den rysk-ortodoxa kyrkan. Det är en ”äkta gemensam seger” att allt fler människor förstår den betydelse som kyrkan har, sade han vid en högtidsgudstjänst på årsdagen av sitt ämbetstillträde.

I samband med gudstjänsten utnämnde Kyrill I ledaren för det kyrkliga kansliet för utrikesärenden, ärkebiskopen Hilarion (Alfejev), till metropolit. Hilarion har tidigare varit verksam i Österrike som ärkebiskop. Till metropolit utnämndes också Moskvapatriarkatets ekonomichef, ärkebiskop Varsonofij.

Den ryske presidenten, Dmitrij Medjedjev, och cirka 100 biskopar deltog i festen i Kristi Frälsares katedral i Moskva. Medjedjev tackade i sitt tal Kyrill I särskilt för hans inflytande på ungdomen och för hans insatser för fred och sammanhållning i landet.

Ordföranden i den katolska ryska biskopskonferensen, biskop Joseph Werth SJ från Novosibirsk, hyllade i ett lyckönskningstelegram Kyrill I för hans ”värdefulla bidrag för att stärka de andliga och moraliska värdena” i det ryska samhället. Samtidigt prisade han patriarkens initiativ till ekumenisk och interreligiös dialog. Han skrev att den katolska kyrkan hoppas på en fördjupning av relationerna till den ryska ortodoxin.

Också ledande företrädare för islam, judendom och buddhism tackade Kyrill I för att han främjat samtalen mellan religionerna. Kyrill I tillträdde sitt ämbete den 1 februari 2009 och efterträdde då patriarken Alexej II som avlidit i december 2008.

Enligt en aktuell opinionsundersökning av det statliga opinionsinstitutet VCIOM är nästan två tredjedelar av ryssarna nöjda med utvecklingen i kyrkan under Kyrill I. I överensstämmelse därmed bedömde 64 procent i landet att patriarkens kyrkopolitik motsvarar de behov som samhället har. Bara sex procent av de tillfrågade hade en motsatt åsikt.

Den nyutnämnde metropoliten Hilarion har sedan länge engagerat sig i den ekumeniska dialogen. Sedan många år är han med i den österrikiska ekumeniska organisationen ”Pro Oriente”, han tillhör den officiella internationella kommissionen för dialogen mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan och han är medlem i både Centralkommittén och i Faith and Order-kommissionen i Kyrkornas världsråd.

Kathpress 2010-02-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Patriarken Kyrill I av Moskva har gjort ett positivt bokslut för sitt första år i spetsen för den rysk-ortodoxa kyrkan. Det är en ”äkta gemensam seger” att allt fler människor förstår den betydelse som kyrkan har, sade han vid en högtidsgudstjänst på årsdagen av sitt ämbetstillträde.

I samband med gudstjänsten utnämnde Kyrill I ledaren för det kyrkliga kansliet för utrikesärenden, ärkebiskopen Hilarion (Alfejev), till metropolit. Hilarion har tidigare varit verksam i Österrike som ärkebiskop. Till metropolit utnämndes också Moskvapatriarkatets ekonomichef, ärkebiskop Varsonofij.

Den ryske presidenten, Dmitrij Medjedjev, och cirka 100 biskopar deltog i festen i Kristi Frälsares katedral i Moskva. Medjedjev tackade i sitt tal Kyrill I särskilt för hans inflytande på ungdomen och för hans insatser för fred och sammanhållning i landet.

Ordföranden i den katolska ryska biskopskonferensen, biskop Joseph Werth SJ från Novosibirsk, hyllade i ett lyckönskningstelegram Kyrill I för hans ”värdefulla bidrag för att stärka de andliga och moraliska värdena” i det ryska samhället. Samtidigt prisade han patriarkens initiativ till ekumenisk och interreligiös dialog. Han skrev att den katolska kyrkan hoppas på en fördjupning av relationerna till den ryska ortodoxin.

Också ledande företrädare för islam, judendom och buddhism tackade Kyrill I för att han främjat samtalen mellan religionerna. Kyrill I tillträdde sitt ämbete den 1 februari 2009 och efterträdde då patriarken Alexej II som avlidit i december 2008.

Enligt en aktuell opinionsundersökning av det statliga opinionsinstitutet VCIOM är nästan två tredjedelar av ryssarna nöjda med utvecklingen i kyrkan under Kyrill I. I överensstämmelse därmed bedömde 64 procent i landet att patriarkens kyrkopolitik motsvarar de behov som samhället har. Bara sex procent av de tillfrågade hade en motsatt åsikt.

Den nyutnämnde metropoliten Hilarion har sedan länge engagerat sig i den ekumeniska dialogen. Sedan många år är han med i den österrikiska ekumeniska organisationen ”Pro Oriente”, han tillhör den officiella internationella kommissionen för dialogen mellan den ortodoxa och den katolska kyrkan och han är medlem i både Centralkommittén och i Faith and Order-kommissionen i Kyrkornas världsråd.

Kathpress 2010-02-02