Italien överklagar krucifix-domen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer förmodligen i början av mars att besluta om huruvida den omstridda krucifixdomen skall tas upp till ny behandling. En talesperson för domstolen bekräftade i Strasburg i onsdags, den 3 februari, på en direkt fråga, att Italiens yrkande på att få överklaga domen till Europadomstolens plenarkammare nu har inkommit till domstolen och blivit diariefört.

En kammarrätt, omfattande sju domare, beslöt i början av november att krucifix inte längre ska vara tillåtna i klassrummen i offentligt drivna skolor i Italien. Domstolen gav en målsägande rätt, som hade vänt sig emot förekomsten av krucifix i offentliga skolor i Italien. Den högsta förvaltningsdomstolen i Italien hade år 2006 tvärtom beslutat, att krucifix utgöt en symbol för grundläggande värden som omfattas i Italien. Den gången blev alltså den målsägandes klagomål avvisade. Den nya domen från i november har utlöst mycket kritik, framför allt i Italien och hos den katolska kyrkan.

I Strasburg måste nu fem domare bestämma om Italiens yrkande på att få överklaga den nya domen till en högre instans skall godkännas. Detta kommer förmodligen att ske den 4 mars, sade talespersonen. Om domarna godkänner att målet får överklagas, så kommer en plenardomstol, omfattande 17 domare, att handlägga fallet. Det är därefter inte möjligt att överklaga deras domslut.

Kathpress 2010-02-03

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europadomstolen för mänskliga rättigheter kommer förmodligen i början av mars att besluta om huruvida den omstridda krucifixdomen skall tas upp till ny behandling. En talesperson för domstolen bekräftade i Strasburg i onsdags, den 3 februari, på en direkt fråga, att Italiens yrkande på att få överklaga domen till Europadomstolens plenarkammare nu har inkommit till domstolen och blivit diariefört.

En kammarrätt, omfattande sju domare, beslöt i början av november att krucifix inte längre ska vara tillåtna i klassrummen i offentligt drivna skolor i Italien. Domstolen gav en målsägande rätt, som hade vänt sig emot förekomsten av krucifix i offentliga skolor i Italien. Den högsta förvaltningsdomstolen i Italien hade år 2006 tvärtom beslutat, att krucifix utgöt en symbol för grundläggande värden som omfattas i Italien. Den gången blev alltså den målsägandes klagomål avvisade. Den nya domen från i november har utlöst mycket kritik, framför allt i Italien och hos den katolska kyrkan.

I Strasburg måste nu fem domare bestämma om Italiens yrkande på att få överklaga den nya domen till en högre instans skall godkännas. Detta kommer förmodligen att ske den 4 mars, sade talespersonen. Om domarna godkänner att målet får överklagas, så kommer en plenardomstol, omfattande 17 domare, att handlägga fallet. Det är därefter inte möjligt att överklaga deras domslut.

Kathpress 2010-02-03