Judiska världskongressen varnar för kulturkamp mot islam

Med anledning av de senaste islamistiska attentaten varnar World Jewish Congress Europa för att låta en kulturkamp växa fram. ”Väst får inte gå i agitatorernas fälla”, skriver generalsekreteraren i WJC, Maram Stern i veckotidskriften Jüdische Allgemeine i Berlin på torsdagen. ”Det krävs ett precist språkbruk i problembeskrivningen och ett respektfullt umgänge med dem som tänker annorlunda. Samtidigt måste Europa ge ett svar på hotet från den islamistiska terrorn. Det kan bara ske med muslimerna, inte mot dem.”

För européer framstår Muhammedkarikatyrerna som lappri, men många muslimer uppfattar dem som sårande och förödmjukande, skriver Stern vidare. ”Man måste inte dela denna uppfattning, men åtminstone ta den till sig.” Även judar har under gångna år haft att göra med sårande, ja, antisemitiska karikatyrer och bett andra om förståelse för sina känslor. ”De värderingar med vilka vi bemöter de andra, även om vi inte delar deras åsikter, är en värdemätare på hur allvarligt vi tar dem.”

Enligt generalsekreteraren är terrorismen just ett problem även i den muslimska världen. Det är inte bara attentatsförövarna, utan många av deras offer som är muslimer. Därför får en ”vi-mot-dem”-attityd inte tillåtas växa fram, då det kan bidra till en olycklig polarisering.

På sikt har emellertid under senare tid en dialogberedskap och ett problemmedvetande hos många ansvarstagande personer just i den arabiska världen vuxit fram. ”I en situation som denna får man inte låta extremisterna få mera vatten på sin kvarn.”

Kathpress 2020-11-05