Påven drar in statssekretariatets finanskontroll

Påven Franciskus har dragit in samtliga kontrollfunktioner i ekonomiska ärenden från statssekretariatet, som är den högsta styrande myndigheten inom den katolska kyrkan och som hitintills självständigt har skött förvaltningen av Vatikanens tillgångar. Dessutom har han beslutat gå ur investeringar som under månader skapat rubriker. Detta uppgav Vatikanens presstjänst under torsdagen.

Enligt en skrivelse av påven till kardinalstatssekreterare Pietro Parolin, som offentliggjorts av pressekretariatet, måste dennes myndighet överlämna förvaltningen av samtliga kapital- och fastighetsinstrument till den centrala ekonomimyndigheten Apsa.  Statssekretariatets finanser kommer framöver att bli en del av kurians budget. I likhet med andra myndigheter i Vatikanen måste också ledningscentralen från och med nu upprätta och godkänna en budget.

Omfattningen av statssekretariatets tillgångar, som bland annat finansierar Heliga stolens diplomatiska organisation, är inte helt känd. Det cirkulerar uppskattningar om mer än tresiffriga miljonbelopp. Inför minskade gåvor utifrån används kapitalet i ökad omfattning för avkastning för att täcka de löpande kostnaderna.

Påven går explicit in på statssekretariatets investeringar i London och det Maltabaserade fondbolaget Centurion. Myndigheten måste ”så snabbt som möjligt gå ur fondbolaget eller åtminstone på något sätt agera så man förhindrar varje risk för ett skadat anseende”.

Enligt italienska medier ska kyrkoledningen ha 50 miljoner euro i den italienske finansmannen Enricos Centurion-fond. Objektet för engagemanget i London är en affärsfastighet på Sloane Avenue, som Vatikanen förvärvade via partnerbolag i flera steg från och med 2014 och med avsevärda förluster. De samlade investeringarna inklusive inlösen av pantsättningar ska enligt efterforskningar uppgå till i genomsnitt tresiffriga miljonbelopp.  Vatikanens åklagarmyndighet har upptäckt bedrägeri, korruption och penningtvätt.

Enligt pressekretariatet träffades påven och Parolin i onsdag tillsammans med Heliga stolens och Vatikanstatens ekonomiansvarige för att diskutera ett genomförande av riktlinjerna inom tre månader. Franciskus har inrättat en kommission som ska övervaka åtgärderna. I denna ingår, enligt uppgifter från Vatikanen, statssekretariatets ersättare, Edgar Pena Parra, Apsa-chefen, Nunzio Galantino och prefekten för ekonomisekretariatet, Juan Guerrero.

Kathpress 2020-11-05

Detta är en nyhetstext.