Be tillsammans, på distans

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I England träder den 5 november återigen hårdare restriktioner i kraft, vilket innebär ett förbud mot offentliga mässor och gemensam andakt med undantag för begravningar där det istället är en begränsning av antalet deltagare.

Såväl katolska som anglikanska biskopar har protesterat mot förbudet, bland annat då den vetenskapliga grunden för totalförbud kan ifrågasättas, och då den kyrkliga verksamheten, inklusive sakramenten, betyder mycket inte minst för de människor som drabbats hårt av kriser i pandemins spår. Framför allt invänder biskoparna mot att förbudet drabbar alla för att vissa gemenskaper och församlingar inte har resurser att hålla gudstjänst under säkra former, och att de religiösa gemenskaperna inte fått någon möjlighet att visa hur man arbetar med smittskydd och säkerhet.

Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, tillsammans med de katolska biskoparna i England och Wales kallar nu de troende till daglig gemensam bön under den tid kyrkorna hålls stängda. Samtidigt manar man alla att respektera restriktionerna, och har i en del fall vänt sig särskilt till enskilda präster som på olika sätt försökt kringgå förbudet. Referensen är Titusbrevet 3:1, ”Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott.”

Biskoparna säger bland annat: ”Det är också viktigt att komma ihåg, att dessa restriktioner inte är en attack mot religiös tro. Däremot visar de en fundamental oförståelse för den livsviktiga roll religiösa gemenskaper har för vårt samhälles välstånd, motståndskraft och hälsa.”

Katolikerna uppmanas att helt och fullt använda kyrkorna för enskild bön, som fortfarande tillåts, och som källa för tröst och hjälp. För att de troende ska kunna ge varandra stöd i upprätthållandet av ett aktivt böneliv, vill biskoparna att alla varje dag klockan 18 samlar sig för en stunds bön, i gemenskap trots den fysiska distansen.

I Wales är kyrkorna stängda sedan en tid tillbaka. I Skottland och Nordirland tillåts gemensamt mässfirande och andakt, med vidtagna säkerhetsåtgärder.

Red. 2020-11-05

Källor: The Tablet Cardinal calls Catholics to daily prayer during lockdown
Restriktioner i Storbritannien och England 
Restriktioner i Wales
Restriktioner i Skottland 
Restriktioner i Nordirland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I England träder den 5 november återigen hårdare restriktioner i kraft, vilket innebär ett förbud mot offentliga mässor och gemensam andakt med undantag för begravningar där det istället är en begränsning av antalet deltagare.

Såväl katolska som anglikanska biskopar har protesterat mot förbudet, bland annat då den vetenskapliga grunden för totalförbud kan ifrågasättas, och då den kyrkliga verksamheten, inklusive sakramenten, betyder mycket inte minst för de människor som drabbats hårt av kriser i pandemins spår. Framför allt invänder biskoparna mot att förbudet drabbar alla för att vissa gemenskaper och församlingar inte har resurser att hålla gudstjänst under säkra former, och att de religiösa gemenskaperna inte fått någon möjlighet att visa hur man arbetar med smittskydd och säkerhet.

Ärkebiskopen av Westminster, kardinal Vincent Nichols, tillsammans med de katolska biskoparna i England och Wales kallar nu de troende till daglig gemensam bön under den tid kyrkorna hålls stängda. Samtidigt manar man alla att respektera restriktionerna, och har i en del fall vänt sig särskilt till enskilda präster som på olika sätt försökt kringgå förbudet. Referensen är Titusbrevet 3:1, ”Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter och alltid vara beredda att göra det som är gott.”

Biskoparna säger bland annat: ”Det är också viktigt att komma ihåg, att dessa restriktioner inte är en attack mot religiös tro. Däremot visar de en fundamental oförståelse för den livsviktiga roll religiösa gemenskaper har för vårt samhälles välstånd, motståndskraft och hälsa.”

Katolikerna uppmanas att helt och fullt använda kyrkorna för enskild bön, som fortfarande tillåts, och som källa för tröst och hjälp. För att de troende ska kunna ge varandra stöd i upprätthållandet av ett aktivt böneliv, vill biskoparna att alla varje dag klockan 18 samlar sig för en stunds bön, i gemenskap trots den fysiska distansen.

I Wales är kyrkorna stängda sedan en tid tillbaka. I Skottland och Nordirland tillåts gemensamt mässfirande och andakt, med vidtagna säkerhetsåtgärder.

Red. 2020-11-05

Källor: The Tablet Cardinal calls Catholics to daily prayer during lockdown
Restriktioner i Storbritannien och England 
Restriktioner i Wales
Restriktioner i Skottland 
Restriktioner i Nordirland